4. mai går kontraktene mellom kommunen og Svartlamoen boligstiftelse og med Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse ut.

I mars vedtok politikerne å sikre en 20 års leiekontrakt for Svartlamon. Det vil si det dobbelte av den nåværende leiekontrakten som løper ti år av gangen.

Etter det har de forhandlet om innholdet i kontrakten, men har ikke kommet i mål. De har hatt flere mæter etter vedtaket, forteller leder i kultur- og næringsstiftelsen, Olav Sjelmo.

– Vi innså fort etter vedtaket at det var umulig å få det til på en ordentlig måte innen kontrakten gikk ut, sier Sjelmo.

Midlertidig kontrakt

I og med at den gamle kontrakten går ut i neste uke, foreslår nå kommunedirektøren å inngå en midlertidig treårig kontrakt, i påvente av at de blir enige om innholdet.

Saken skal opp i formannskapet tirsdag, og de midlertidige kontraktene er allerede signert av de to stiftelsene.

– Vi er glade for at de tar seg ekstra tid, i stedet for å rase gjennom saken. Vi håper at det blir bra, sier Sjelmo.

Håper å ha teksten klar før sommeren

Ifølge Sjelmo er det uttrykt at man satser på å være ferdig med mesteparten av tekstforslaget til ny avtale før sommerferien.

– Vi har hatt midlertidig kontrakt i fem år nå, og går inn i andre periode med midlertidig, så vi har vært tålmodige. Vi er avhengig av at den kontrakten er bra. Den treårige midlertidige kontrakten er bare en formalitet.

– Så det tar ikke tre år å lande ny avtale?

– Nei, så lang tid kan det jo ikke gå. Egentlig skulle denne kontrakten vært klar for lenge siden. Eierskapsenheten skriver i saksfremlegget at det er en kompleks sak. Vi mener at den ikke er så kompleks. Og i så fall er det jo rart at de ikke har begynt tidligere. Når det er sagt, vi er fornøyde med at det er fremgang nå.

– Omfattende oppgave

I kommunens saksfremlegg heter det at utarbeidelse av nye leiekontrakter er en relativt omfattende oppgave, og at prosjektet er såpass spesielt at andre bransjestandarder ikke uten videre kan overføres til Svartlamoen.

Kommunedirektøren mener videre at de gjeldende leiekontraktene må omarbeides vesentlig.

– Vi har fortsatt ikke sett noe skriftlig, men vi har diskutert prinsipper, og holder på å avklare en del ting.

Noe av uenighetene har gått på at kommunen vil ha markedsleie for lokalene som kultur- og næringsstiftelsen bruker, sier Sjelmo.

– Da er det ikke noe vits for oss. Da må vi legge ned.