I fire måneder fulgte de fem trondhjemmere gjennom koronavåren. – Dette er jo et artig gjensyn med hva vi tenkte – og gjerne hvor feil vi tok