Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor skal man røske to tunge og ærverdige institusjoner ut av et sentrum som sliter?

Artikkelen er over 1 år gammel

Trondheim bør ikke prøve å kopiere byer som har fått til noe unikt på sine særegne premisser, som Bilbao med sitt Guggenheimmuseum eller Louisiana utenfor København. Trondheim er Trondheim, og trenger løsninger som passer for Trondheim.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jon-Arild Johansen er avdelingsleder ved Trondheim kunstmuseum, men skriver her som spaltist i Nidaros - red. anm.

Den observante leser har sikkert fått med seg at det jobbes med en omstrukturering av Trondheims to museer viet til kunst og kunsthåndverk. Prosessen er todelt, og omfatter samorganisering, med samling av stab under én direktør som tenkbart resultat, og dessuten en mulig samlokalisering under samme tak. Kunstmuseet har behov for noe mer areal og universell utforming av et ellers førsteklasses museum, mens kunstindustrimuseet sitter i en nær saneringsklar bygning.

Etter en grundig prosess hvor representanter fra begge museene deltok i en faggruppe med kommunens og fylkeskommunens representanter, ble i desember 2019 fire alternative lokaliseringer presentert av kommunens fagstab for videre utredning. I tillegg er museenes nåværende bygninger/plasseringer fortsatt aktuelle for videreutvikling. Jeg deltok for Trondheim kunstmuseum i faggruppen, og var med på å anbefale tre plasseringer: Leütenhaven og Torvet i Midtbyen og Dora II på Nyhavna.

Men da rådmannens fremlegg til bystyret ble presentert var dette endret til ett i Midtbyen (Leütenhaven), to på Nyhavna (Dora II og Linjegodstomta ved Svartlamon) og attpåtil var det nedlagte skoleanlegget på Ladejarlen hentet tilbake som alternativ, selv etter at en samlet faggruppe noen uker tidligere hadde vurdert det som helt uegnet som museum. Tre av fire alternativer utenfor Midtbyen, altså. Det er åpenbart at Trondheim kommune slik legger tunge føringer for at museene skal flyttes ut av sentrum til Nyhavna, noe som er dypt problematisk. En transformasjon av Dora II til museumsbygg kan uten tvil gi et flott resultat. Men det er likevel feil sted å begynne. Man kan saktens lage et flott kunstmuseum på Sluppen også, eller på Gråkallen for den del. La meg legge til side museumshatten min et øyeblikk: Vi som er borgere av Trondheim må kunne kreve at kommunens administrasjon og bystyre svarer overbevisende på dette enkle spørsmålet: Hvorfor skal Midtbyen svekkes?

Hvorfor skal man røske to tunge og ærverdige institusjoner ut av et sentrum som sliter? Museer som hvert år trekker titusenvis av publikummere til Midtbyen, publikum som i sin tur bidrar til å holde liv i en rekke andre servicebedrifter i den historiske gamlebyen vår. Et mantra i kommunens argumentasjon for Nyhavna er å “bidra til bydelsutvikling”. Jeg minner om at Midtbyen er vår viktigste bydel, hjertet i Trondheim, og det er her tilreisende som fastboende forventer å finne sentrale tilbud.

Trondheim bør ikke prøve å kopiere byer som har fått til noe unikt på sine særegne premisser, som Bilbao med sitt Guggenheimmuseum eller Louisiana utenfor København. Trondheim er Trondheim, og trenger løsninger som passer for Trondheim. Men man skal lære av andre, først og fremst ved å søke etter gode prinsipper. Og dette finner man etter min mening i byer som har ansamlinger av museer som ligger nær hverandre, og løfter frem disse under én paraply. Berlin har for eksempel to slike - Museumsinsel og Kulturforum. I begge disse kulturkompleksene har museer og andre reisemål dyrket frem et felles overbygg basert på nærhet i sted og kultur. Kulturforum ved Tiergarten er svært relevant for oss, med tanke på kombinasjonen av kunst og kunsthåndverk (og kirke, musikk med mer). Eller hvorfor ikke se til Bergen? Langs Lille Lungegårdsvann ligger fire museer på rad og rekke under paraplyen til KODE - kunstmuseene i Bergen sammen med Grieghallen og Bergen Kunsthall. Dette er destinasjoner som har blitt rendyrket over tid og fremstår som vel definerte og attraktive.

Og vet dere hva? Trondheim har allerede et Kulturforum, vi har bare ikke lært oss å se slik på det. Trondheim kunstmuseum, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Nidarosdomen og museet i Erkebispegården med Riksregaliesamlingen ligger innenfor en sirkel med diameter på 150 meter. Her ligger også Forsvarsmuseet Rustkammeret, Jødisk museum, Norsk døvemuseum og Trondhjems kunstforening. Olavsfestdagene og flere serveringssteder driver allerede sin virksomhet her, og potensialet for videreutvikling som sentrum for kulturbaserte attraksjoner er stort i området. Det er rom her for utvikling av museene - kunstmuseets behov kan dekkes ved en sidefløy mot Bispeboligen/Ni Muser og eksterne magasiner. Kunstindustrimuseets bygning kan renoveres, erstattes på samme sted eller museet kan flytte til et nybygg på tomten ved Kunstmuseet / Waisenhuset, alt innenfor nogenlunde samme tids- og kostnadsrammer som flytting og samlokalisering et annet sted. Heller enn å svekke denne unike samlingen med kulturdestinasjoner og verdifulle attraksjoner må området samles, styrkes og satses på.

Nyhavnas tid kommer, og det har potensiale til å bli en fantastisk fin bydel. Men det er ikke kunstmuseenes jobb å være grovverktøy for utviklingen av Nyhavna. Kunstmuseene hører hjemme i Midtbyen, fortrinnsvis som sentrale elementer i Trondheims kulturforum rundt Nidarosdomen.

Kommentarer til denne saken