Det er bra at kommunalsjef Anders Stenvig i et innlegg i Nidaros innrømmer at bo- og aktivitetstilbudet (BOA) for utviklingshemmede i Trondheim kan bli bedre. Etter oppslagene i Nidaros og min kontakt med en rekke pårørende vil jeg likevel slå fast at det ikke er nok å flikke på det tilbudet vi har i dag.

Stenvig undrer seg over at mange av de forholdene jeg har påpekt skriver seg flere år tilbake i tid. Samtidig bruker han selv en to år gammel brukerundersøkelse (såfremt det ikke har vært gjort en undersøkelse i år som ikke er offentliggjort) som langt under halvparten av brukerne has besvart som dokumentasjon på at tjenestetilbudet i dag i hovedsak er bra.

Les også

Kommunalsjef Anders Stenvig svarer: Om "Kampen" og bolig- og aktivitetstilbudet i Trondheim

Jeg har for øvrig vært i kontakt med pårørende til to av de tre brukerne som har vært omtalt i Nidaros. Ingen av dem er fornøyd med dagens tilbud, og den tredje har flyttet fra byen på grunn av det dårlige tilbudet.

Jeg har likevel ingen grunn til å tro annet at flertallet av brukerne er fornøyde, men ambisjonene må være mye høyere enn det. Alle har rett til et verdig liv. I undersøkelsen fra 2018 er det cirka en tredjedel som er helt eller delvis uenig i at de får den hjelp de trenger, får være med å bestemme hvilken hjelp de trenger eller får bestemme selv i sin hverdag. Jeg synes ikke det er godt nok. Hvem av oss andre ville vært fornøyde hvis vi ikke fikk bestemme over vår egen hverdag? Dette er faktisk en menneskerett!

Stenvig viser til at vi har en plan for BOA som vi bør la virke før vi gjør noe. Problemet med en slik tankegang er at pårørende og brukere har årevis med dårlige erfaringer uten at noe særlig skjer. Jeg skjønner at de ikke vil sette livet på vent i flere år med lite tillit til systemet. Denne planen bærer også preg av en ovenfra og ned-holdning hvor planen er laget av kommunedirektøren og brukerne deretter er bedt om å komme med innspill.

Jeg ønsker å snu det hele på hodet. Først skal brukerne få legge premissene for tjenestetilbudet, så kan kommunedirektøren og vi politikere utforme konkrete tiltak for å skape det tilbudet brukerne vil ha.
Kommunedirektøren må uansett arbeide innenfor vedtatte politiske rammer. Derfor burde ordføreren og maktpartiet Arbeiderpartiet vært på banen. Men det overrasker ikke.

Flere av de pårørende kan fortelle at de har henvendt seg til ordføreren. Men hun svarer ikke. I stedet lar hun kommunedirektøren ta støyten. Slik bør det ikke være.

Les også

Hvem kan si noe om Kampen?