Alle de 36 om bord på flyet fra Trondheim døde da en Dash 7 fra Widerøe smalt inn i fjellveggen på kvelden 6. mai 1988. De første som kom til ulykkesstedet var heimevernssoldater fra HV14. På 34-årsdagen for ulykken skal de få den første offisielle takken for jobben de gjorde, melder NRK.

– Tusen takk for formidabel innsats. Unnskyld for at ikke takken har kommet før, og unnskyld for at HV-14 i alle fall ikke var seg sitt ansvar bevisst den gangen med å sette i verk tiltak i ettertid, er budskapet oberstløytnant Bengt Henriksen skal fremføre. Han er HV-sjef for Helgeland og Salten.

Rundt 70 HV-folk deltok i redningsarbeidet. De yngste var i 20-årene, mens noen av de eldste ikke lenger er blant oss.

– Det blir veldig godt å få den anerkjennelsen. Jeg har tenkt på at vi burde fått det, sier Geir Sivert Gregersen til NRK. Han var 28 år da han ble satt inn i arbeidet etter den verste flyulykken i Nord-Norge.

– Det var et enormt syn å møte. Det er vanskelig å forklare. Dette er noe som mer eller mindre følger oss gjennom livet, sier han.

Med takken følger diplom og medalje for innsatsen for 34 år siden.