Politiet ble varslet om hendelsen klokka 6.55 tirsdag morgen, opplyser operasjonsleder Ellen Maria Brende.

– Det var et vitne som hørte bråk utenfor en adresse. Så vi sendte en patrulje dit, og da viser det seg at i forbindelse med lufting at en større hund har tatt livet av en annen hund, sier Brende.

Hendelsen skal ha skjedd i et boligområde på Hårstad-siden av Tiller.

Videre forteller Brende at saken etterforskes.

– Vi må få avklart omstendighetene nærmere. Det virker å være uheldige omstendigheter.

– Begge hundeeiere var til stede?

– Forstår det slik at begge eiere var det.

Hundeeierne og et vitne er avhørt, opplyser Brende.

Operasjonslederen påpeker at det nå avventes rapport fra politipatruljen som ble sendt til stedet, og at det da vil bli nærmere vurdert hva som skal gjøres videre.

– Det vil vurdert hvorvidt den større hunden skal tas i forvaring. I verste fall kan hunden bli avlivet, men det er ikke besluttet noe om det, påpeker Brende.

Begge hundene skal ha vært løse da hendelsen skjedde.

På Twitter opplyser politiet at det vil bli sendt en bekymringsmelding til forvaltning vedrørende hendelsen.