(Trønderdebatt)

Lørdag 29. august er det årsmøte i Trøndelag Arbeiderparti. Da skal medlemmene stake ut kurs og begynne med å forberede den viktige valgkampen i 2021. En ny vei etter at fylkespartiet har mistet hele 10% av medlemmene de siste årene. Det skal også som kjent velges en leder. Trøndelag er et langstrakt fylke med mange motsetninger som skal forenes i en fremtidsrettet politisk retning. Å ta på seg oppgaven som leder for Trøndelag Arbeiderparti er ikke noe man kan ta lett på. Tvert imot vet vi at det blir en krevende oppgave for kandidaten. Det krever en leder som brenner for oppgaven, som har lyst, liv og virke i Trøndelag.

Trøndelag Arbeiderparti trenger en leder som kan være både samlende og tillitsvekkende for alle medlemmene i fylket - vi må bygge et lag! Vi trenger en leder som er klar for valgkamp og som er med å gi oss et sterkt Arbeiderparti. Skal vi vinne valget, er det noe vi gjør sammen, ikke Trøndelag alene - som Marit Breivik sier: «Vi i fellesskap klarer mer enn hva vi klarer hver for oss».

I Trøndelag Arbeiderparti er tre av fire maktposisjoner besatt av menn. Fylkesordfører, gruppeleder og toppkandidat på Stortinget er alle menn. Skal vi la den siste maktposisjonen også gå til en mann? Er det likestilling i et likestillingsparti?

Flere dyktige og kompetente kvinnelige kandidater har uttrykt at de har lyst på en slik krevende oppgave. Disse vil vi heie på!

Likestilling har aldri vært en selvfølge og kommer ikke av seg selv. Selv ikke i 2020. Dette så vi sist når høyresiden med Krf ville endre abortloven. En lov som ble kjempet igjennom på 70- tallet, men begynte hele 50 år før med Katja Anker Møller. I 1986 dannet Gro Harlem Brundtland det som ble omtalt som en kvinneregjering, og på 90-tallet begynte vi å se fruktene det bar med seg ved at det ble kjempet for foreldrepermisjon, heldags skoletilbud og full barnehagedekning for å nevne noe. Dette er noe vi tar for gitt i dag, men som var en kamp for ikke lenge siden.

Historien viser at kvinner i sterke posisjoner skaper en mer rettferdig og likestilt politikk og samfunn. Kvinner: For mer rettferdig politikk så trenger vi dere. Vi trenger dere i posisjon! Derfor er vi en del kvinner som nok en gang hever stemmen for at en av partiets mange dyktige kvinner skal ta på seg et viktig verv.

Ved dette valget har vi mulighet til å påvirke med vår stemme og gjøre en forskjell. Vær med å løft frem alle de dyktige kvinnene!

Godt årsmøte og godt valg.