Karen Dolva er vinneren av Ladejarl 2022. Prisen på to millioner kroner ble utdelt under en seremoni på Lade Gaard lørdag formiddag, der 230 inviterte gjester deltok.

Årets Ladejarl er en årlig hederspris som gis til en enkeltperson som har utmerket seg i verdibasert ledelse og arbeid. Prisen er en æresbevisning for å ha fulgt sine drømmer.

I fjor gikk Årets Ladejarl til Deeyah Khan for å ha utmerker seg som uredd og kompromissløs i kampen for likeverd.

Årets Ladejarl finansieres og gis av REITAN AS, og prisen er på to millioner kroner. I tillegg får vinneren skulpturen «Colonialmajoren» av Per Sverre Dahl.

Derfor fikk Dolva prisen

I juryens begrunnelse heter det at: «Vinneren av Årets Ladejarl bekjemper ensomhet gjennom å være framtidsrettet og innovativ. Ved å involvere varm teknologi i hverdagen får både barn og eldre gleden av å ta del i fellesskapet – selv uten å fysisk ta del i rommet.»

Videre skriver juryen at Karen Dolva har tatt tak i problematikken gjennom utradisjonell bruk av ny teknologi og utøvelse av solid kvalitet. Arbeidet hennes har også blitt lagt merke til internasjonalt. Sammen med sitt team i No Isolation har de med «varm teknologi» bygd roboten AV1 som gjør det mulig for langtidssyke barn og fortsatt delta på skolen og i sosiale aktiviteter. Roboten blir barnets øyne, øre og stemme.

– Det hele startet med en trist historie hvor en mor fortalte meg at hun kunne se sin syke datters sosiale liv forsvinne nå som tiden ble tilbrakt på sykehuset. Ensomhet er et stadig økende samfunnsproblem og jeg må ærlig innrømme at jeg ikke er spesielt blid når verden er urettferdig – og det ble bakgrunnen til at vi nå gjennom varm teknologi kan hjelpe de som tidligere kanskje måtte gi slipp på sitt sosiale liv, ja barn som eldre, forteller Dolva i en pressemelding.

Årets Ladejarl

  • Årets Ladejarl ble delt ut lørdag på Lade Gaard.
  • Prisen gis en person som har utmerket seg i arbeidet mot et varmere samfunn gjennom verdibasert ledelse og arbeid.
  • Personene som er med i topp 10 har i særlig grad utmerket seg for sett pågangsmot og sterke verdier. Og vinneren av Årets Ladejarl mottar en æresbevisning for å ha fulgt sine drømmer.

  • Juryen består av advokat Lars G. Norheim, tidligere vinner av Årets Ladejarl og generalsekretær i Stine Sofie Stiftelse, Ada Sofie Austegard, stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland, regissør Amalie Reitan og Colonialmajor Odd Reitan.

Slik fungerer det

AV1 plasseres på en pult i klasserommet, eleven kobler seg opp på roboten hjemmefra, gjennom nettbrettet eller telefonen sin. AV1 har innebygd kamera, mikrofon og høyttaler, og den styres gjennom appen, slik at eleven kan se og delta i det som foregår i hele klasserommet.

Dette lar eleven delta i undervisningen på egne premisser, og er utviklet for at eleven skal kunne ta del i hele skoleopplevelsen. AV1 har støtte for 4G, og kan tas med ut i friminutt, på klasseturer eller bli med i bursdagsselskap.

For barn som ufrivillig går glipp av lengre perioder med skole, kan ensomhet og sosial isolasjon bli problemer som får både sosiale og faglige konsekvenser. Skolen er den viktigste sosiale arenaen i et barns liv, det er der livslange vennskap formes, og årene på skolebenken og friminuttet definerer hvem vi blir som voksne, heter det i pressemeldingen.

AV1 er skoleroboten som sørger for at barn med langtidssykdom, skolevegring eller andre utfordringer ikke trenger å gå glipp av en eneste time, friminutt eller samtale med klassekamerater.

Disse var nominert

I august kunngjorde Reitan As listen over de ti nominerte til prisen:

Adrian Tollefsen er grunnlegger og generalsekretær i Mental Helse Ungdom. Han har et brennende engasjement for at alle skal ha like muligheter til en god psykisk helse. Gjennom pandemien har pågangen vært stor, og hjelpetiltakene til Mental Helse Ungdom har vært viktig.

Eirik Holdal har stort engasjement for Meløy kommune. Han arrangerer aktiviteter for barn og unge, brenner for involvering og inkludering. Holdal viser at man kan bringe verden tettere til seg ved bruk av innovative kanaler og medier. I skrivende stund arrangerer han Arctic Gaming Experience2022 med deltakere fra hele verden.

Trude Jacobsen er generalsekretær og grunnlegger av Dråpen i Havet. Hun viser et utrettelig engasjement for å hjelpe og beskytte flyktninger på sin ferd. I forbindelse med krigen i Ukraina har Dråpen i Havet vist støtte og rask evne til å mobilisere for å hjelpe.

Jan Gunnar Skogås brenner for utvikling og framskritt innen pasientbehandling med medisinsk teknologi og invasjoner som bedrer diagnostikk og behandling. Hans engasjement har redusert rehabiliteringstiden ved Røros Sykehus og styrket lokalsamfunnet.

Nasreen Begum er initiativtaker og leder av Bydelsmødre Norge. Gjennom samtaler, prosesser og aktiviteter bygges bruer mellom nyankomne og myndigheter som øker tilliten og forenkler integreringen. Under koronapandemien sørget de for å informasjon til minoritetsbefolkningen.

Karen Dolva er gründer av No Isolation, som bringer folk sammen gjennom teknologi og kunnskap. Hun har gjennom teknologi og smarte løsninger klart å minimere følelsen av ensomhet for både barn og voksne.

Katrin Brubakk er barnepsykolog og har i flere år jobbet i flyktningeleiren i Moria. Med sin erfaring og kunnskap hjelper hun til gjennom dialog og forståelse. Hun jobber hardt for at informasjon om forholdene i leirene skal komme ut og øke kunnskap og forståelse.

Aisha Bigset har startet sin egen organisasjon Association Mpore Mama (AMM) for at kvinner skal inkluderes i samfunnslivet. Gjennom AMM sørger Bigset for at kvinner i Burundi får tilgang til elementære sanitærartikler. De syr tøy bind som fraktes til Bigset sitt tidligere hjemland. Hun har også opprettet en egen systue i Burundi.

Lise Klaveness er fotballpresident og kjent for sitt mot på talerstolen i FIFA-kongressen. Hun viser stort engasjement innen menneskerettigheter og like muligheter for alle uansett bakgrunn.

Mats Zuccarello brenner for å gi alle barn like muligheter til en barndom hvor man får utfolde seg gjennom idrettsglede, lek, mestring og moro. Gjennom Zucarellostiftelsen jobber han for å redusere utenforskap blant barn og unge ved at flest mulig får delta i organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.