(Trønderdebatt)

I år er det valg. Trønderdebatt har bedt statsministerkandidatene om en nyttårskronikk der de deler sine tanker om Trøndelag og tida framover. I dag: Statsminister Erna Solberg med stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth:

Vi legger bak oss et 2020 som ikke ble som vi planla. Året 2020 startet med optimisme som ble snudd til pessimisme i takt med at smitten gikk opp. Vi har sammen opplevd den største krisen i Norge siden andre verdenskrig. Mange har vært bekymret for jobben sin, helsen sin og fremtiden sin.

For å redde liv og sette helse først, har det vært nødvendig å sette inn kraftfulle tiltak for å slå ned smitten. Foreløpig har Norge håndtert pandemien godt. Vi har greid å holde smitten lavere enn de fleste andre land.

Det er først og fremst takket innsatsen til alle dere som har ofret mye for helsen til mange i risikogruppene, holdt avstand og holdt hjulene i gang. I takt med at smitten blusset opp, måtte mange bedrifter stenge ned. Aktiviteter har blitt avlyst og utsatt. Det som var den laveste ledigheten på flere tiår, har blitt snudd til rekordhøy ledighet. Mange av de ledige er permitterte. Gjennom flere krisepakker til kulturlivet, næringslivet og kommunene, har regjeringen stilt opp for å redde norske jobber og trygge velferden i kommunene. Vi skal stille opp så lenge krisen pågår.

På vei inn i et nytt år, må vi se fremover. Vi skal komme oss ut av koronakrisen, men vi skal også ta tak i de utfordringene Norge sto overfor før krisen. Utfordringene vi hadde før krisen har ikke blitt borte. Klimakrisen må løses. Vi må finne flere bein å stå på. Det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Det gjør at vi må finne nye, smartere måter for å gi god velferd til alle. Ikke minst må vi få flere inn i private, lønnsomme jobber. Det er vår felles arbeidsinnsats som betaler for vår felles velferd.

Arbeid først

Regjeringens viktigste prioritet i 2021 er å slå ned smitten, ta hverdagen tilbake og få Norge tilbake i jobb. Vi skal legge til rette for et grønt og nyskapende næringsliv. Trøndelag er en viktig brikke for at vi skal lykkes.

Trøndelag er en region som er rik på naturressurser. Fisken i havet, landbruket, skogen, mineralene i fjellet og kraften gir Trøndelag mange naturgitte forutsetninger for å lykkes.

Naturressurser er imidlertid ingenting uten folk. Enkeltmennesker med initiativ, skaperkraft og pågangsmot. Vår viktigste oppgave som folkevalgte er å legge til rette for at folk kan skape mer – for seg, sin familie, sitt lokalsamfunn og Norge.

Det er nettopp menneskene som gjør Trøndelag til en av Europas mest innovative regioner. Teknologihovedstaden Trondheim gir ringvirkninger til hele landet, men også internasjonalt. Dette må vi forsterke ytterligere: Forskning og innovasjon skal skape flere jobber. Derfor har regjeringen løftet forskningsinnsatsen, også miljøene i Trøndelag.

NTNU er Norges største universitet. Mange viktige oppfinnelser og innovasjoner har sitt utspring fra NTNU-miljøet. Vi ønsker at NTNU også i fremtiden skal være et ledende universitet internasjonalt. Det krever at vi satser. Derfor besluttet regjeringen tidligere i år en helhetlig utbygging av et samlet NTNU på Gløshaugen til nesten 12 milliarder kroner. Det vil gi bedre undervisning, forskning og samarbeid på tvers.

Det er ikke alt vi kan spå om fremtiden. Men vi tør å påstå at løsningene på mange av de globale utfordringene ligger i havet. Mangel på mat, kutt i klimagassutslipp og nye jobber finnes i havet. Det forutsetter at vi bruker havene våre på en bærekraftig måte. Derfor vil regjeringen også bygge et verdensledende havlaboratorium – SINTEFs Ocean Space Centre. Dagens skipsmodelltank har passert 80 år, og trenger en oppgradering for å kunne konkurrere internasjonalt.

Enova er også styrket gjentatte ganger. Det bidrar til utslippskutt, og nye, grønne jobber.

I året som kommer må vi også legge til rette for å skape enda flere, nye jobber i privat sektor.

Unødvendig byråkrati for folk og bedrifter skal fjernes. Nye veier skal bygges, og gamle veier skal rustes opp. Arbeidsmarkedsregioner skal bygges sammen. Vi var begge tilstede i august da det første spadetaket ble tatt for ny E6 i Stjørdal kommune. Nye Veier AS står for utbygging av ny motorvei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord.

Vi skal også fortsette satsingen på mer kunnskap i skolen. Når flere fullfører videregående og flere velge yrkesfag, ruster vi Norge for fremtiden.

Globale problemer trenger globale løsninger

Dette året har vist oss viktigheten av internasjonalt samarbeid. Globale utfordringer krever globale løsninger. Norge kan ikke løse klimakrisen eller koronakrisen alene.

Eksemplene på at samarbeid, ikke alenegang, er løsningen er mange. I slutten av mars risikerte vi å ikke få livsviktig smittevernutstyr fordi vi ikke var en del av EU. Når vaksine mot korona etter hvert blir tilgjengelig, er det takket være vårt tette samarbeid med verden.

Varene som produseres i Trøndelag trenger et marked større enn Norge. Store deler av eksporten fra Trøndelag går til EU-/EØS-området. EØS-avtalen sikrer oss tilgang til et marked med mer enn 400 millioner mennesker. Mange jobber settes i fare om Norge sier opp EØS-avtalen. Høyre er en garantist for EØS-avtalen.

By og land sammen

Høyre i regjering har levert milliardsatsinger i Trøndelag. Men viktigere enn milliardene er menneskene bak. De som skaper jobber, står på for de små og store fellesskapene, og gir oss bedre løsninger i hverdagen. Trøndelag viser også hvordan by og land henger sammen, i en gjensidig avhengighet. Store satsinger i næringslivet nyter godt av de sterke kunnskapsmiljøene i byen. Byen nyter godt av et omland med naturressurser og innovasjonskraft. Dette inspirerer oss, fordi det viser hva vi kan få til når vi jobber sammen, og det viser hvilke fantastiske muligheter vi har i Norge.

Året som ligger bak oss har vært tøft. Noen har mistet inntekt og levebrød. Andre slåss for livsverket sitt. Ensomhet og isolasjon har preget året for mange. Men vi har vist at vi står sammen når det røyner på i Norge.

Det gjør oss optimistiske med tanke på fremtiden.