I en by som vokser med rundt 3 000 innbyggere i året må vi tenke nytt rundt hvordan vi forflytter oss til og fra skole og jobb, og hvordan vi kommer oss rundt på fritida. I Trondheim skal dette være enkelt uavhengig av bilen, og sist helg vedtok Arbeiderpartiet nye visjoner for hvordan vi skal få til dette fremover.

Det kan virke som at det å løfte nye visjoner er et tegn på å være styringstrøtt, skal man tro Høyres Vegard Sem, som kritiserer Arbeiderpartiet for forslaget om å bygge ut en bybane i Trondheim. For min del virker det mer sannsynlig at Sem var trøtt da han leste gjennom forslaget til Arbeiderpartiet.

Les også

Bybane-forslaget er et bilde på et styringstrøtt og desperat Arbeiderparti

Forslaget går nemlig ut på å tenke mer helhetlig rundt hele kollektivtilbudet i Trondheim. Det handler både om buss, trikk, tog og bybane, og etter min mening er dette nettopp det motsatte av å være styringstrøtt.

Først og fremst skal busstilbudet bygges ut, og vi ønsker blant annet flere metrobusslinjer og at det skal bli enklere å komme seg mellom bydelene. I tillegg må vi få på plass flere egne traseer for bussene, slik at fremkommeligheten øker og bussen kommer seg raskere frem.

Trikken er mer populær enn noensinne, og en utvidelse av trikken vil kunne være et riktig og viktig steg for et bedre kollektivtilbud i byen. Derfor vil vi se på muligheten for å utvide trikken til Sluppen, som vil bli en stor bydel med over 10 000 nye innbyggere. Med Byåstunellen og et omstigningspunkt som binder sammen øst og vest, nord og sør, vil dette være en del av fremtidas kollektivløsning.

Jeg tror trikkens popularitet er et tegn på at vi går på skinner inn i framtida, og det er her forslagene om tog og bybane kommer inn. I fjor ble det mulig å reise på lokaltoget med bussbilletten, og slike helhetlige kollektivløsninger er bra for byen. For at dette tilbudet skal bli enda bedre, ønsker vi flere togavganger. Vi ønsker også å ta i bruk eksisterende togskinner, i tillegg til Stavne-Leangenbanen, for å bygge ut en bybane.

Bybane vil være ett av mange viktig tilskudd til byen vår, og jeg er stolt over at Arbeiderpartiet fortsetter satsningen på dagens tilbud og samtidig tør å satse på nye løsninger. Høyre, på den andre siden, har alltid vært en sinke når det kommer til framtidas kollektivløsninger, og de var for eksempel imot egne kollektivfelt, og de har meldt seg helt ut av samarbeidet rundt Miljøpakken.

Etter 20 år fortsetter Arbeiderpartiet å løfte nye visjoner for Trondheim, mens Høyre bruker tiden sin på å kritisere oss for nettopp dette. Vi er hvertfall klare for fire år til!