Club4-sjef Tom Ketil Krogstad ble i Trøndelag tingrett 3. juni i år dømt til fengsel i åtte måneder for brudd på straffelovens paragraf 315 – altså hallikvirksomhet.

I ettertid valgte han å anke dommen til Frostating lagmannsrett. I sommer ble det kjent at lagmannsretten har nektet å fremme anken fra Tom Ketil krogstad.

Nå skriver Adresseavisen at avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg er å forkaste Krogstads anke.

Det betyr at hallikdommen er rettskraftig.

Mener SMSer beviser hallikvirksomhet

I rettens vurdering ble det lagt vekt på spesielt to spørsmål, det første var om korrespondansen og den muntlige kontakten, som påtalemyndigheten la fram i sin bevisførsel, er formidling av kontakt mellom prostituerte og kjøpere av seksuelle tjenester.

«Retten er overbevist om at meldingene som er presentert, med ett unntak, gjelder slik formidling som objektivt sett omfattes av straffebestemmelsen», skrives det i dommen.

Det andre spørsmålet retten har stilt seg, er om det er tiltalte selv som har formidlet kontakten. Også dette var retten overbevist om.

Nekter straffskyld

Tom Ketil Krogstad har hele tiden nektet straffskyld.

– Vi skal ikke glemme at jeg er en hvilken som helst mann i gata. Jeg har jobbet med helt andre ting enn å være hallik for noen. Og ikke glem bakteppet for saken, hvordan den har oppstått, et oppslag i Sorgenfri. Hvordan det ble til, vet ingen av oss. Historiene vi får servert er XX (et av aktors vitner) sin egen. Hun har en målsetting om å kalle meg for hallik, sa Tom Ketil Krogstad i tingretten.

I kjennelsen fra ankeutvalget viser dommerne, ifølge Adressa, til at de bare kan prøve lagmannsrettens saksbehandling.

– Ankeutvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem, skriver høyesterettsdommerne ifølge avisa.