Her vil de ha to store sykkelveier i Trondheim – flere vil måtte gi fra seg eiendom

Brøsetruta og Bromstadruta skal få folk til å sykle øst i Trondheim.