Det er på Fullriggøya at Grilstad Marina AS har levert søknad om å få etablere et offentlig friområde og badestrand.

«Det skal også etableres et servicebygg med offentlige toaletter og en pumpestasjon», heter det i søknaden.

Overfor Bydelsnytt, som omtalte saken først, sier prosjekteringsansvarlig Johan Sandvik i Grilstad Marina AS at de satser på å komme i gang med arbeidet så snart alle godkjenninger er på plass.

Bydelsnytt skriver at etableringen av ny badeplass er et rekkefølgekrav for den pågående utbyggingen på Grilstad.

I forbindelse med det nye friområdet og badeplassen skal det også etableres en gang- og sykkelbru over kanalen. I reguleringsbestemmelsene heter det også blant annet at det skal etableres parkeringsplass for 40 sykler.

– Vi satser på å kunne innvie området før badesesongen 2024, sier Sandvik til Bydelsnytt.