Fylkesveg 6690, fra Prinsenkrysset og fram til Elgeseter bru, vil bli frest og reasfaltert fra søndag 4. til fredag 9. juli. Det opplyser teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune til Nidaros.

Trøndelag fylkeskommune sendte ut en pressemelding om asfalteringen fredag.

Ettersom det er stor trafikk på denne strekningen, vil arbeidet foregå på nattestid, opplyser fylkeskommunen. I perioden vil arbeidet begynne klokka 22.00, og avsluttes klokka 06.00 dagen etter. Mens arbeidet pågår vil det være manuell dirigering i området, og trafikken vil gå i ett kjørefelt i begge retninger.

– Vi ber trafikantene kjøre rolig forbi arbeidsområdet og utvise hensyn til de som jobber på vegen, sier Jenssen.

Videre påpeker hun at arbeidet vil føre til mye støy og noe støv.

– Vi skjønner at det er kjedelig, men arbeidet vil pågå i en kort periode, og vi prøver å ta de hensyn vi kan. Vi håper folk er tålmodige og bærer med oss.

Fylkeskommunen har planer om å utføre arbeidet videre på fylkesveg 6690, og helt fram til Holtermanns veg, men i første omgang er det denne strekningen som får ny asfalt.