Her mottar Dennis Alexander (6) 200.000 kroner til sin klubb

OBOS deler ut 40 millioner til koronarammede lag og foreninger. 833.000 av disse pengene går til Trøndelag.