For et par uker siden ble det vedtatt å innføre parkeringsforbud 8–16 på hverdager i Harry Borthens vei og omegn:

I samme formannskap skulle egentlig saken om parkeringsregulering i Jarlsborgveien, Heimstadveien, Lade alle og Sigmunds vei også opp, men den ble utsatt etter forslag fra Frp.

Det var en henvendelse tilbake i 2021 fra Trondheims Renholdsverk som igangsatte undersøkelser sammen med bydrift i området.

Ifølge en e-post til Trondheim parkering hadde Trondheim bydrift store problemer med brøyting og snørydding som følge av parkerte biler langs Jarlsborgvegen.

Trondheim parkering har også mottatt mange henvendelser fra bekymrede beboere i området.

«Parkeringsvurderinger har avdekket problematikk med tanke på sikkerhet, framkommelighet, samt vedlikehold- og drift av vei. Utbyggingen av Lilleby og Øvre Nyhavna har resultert i økt gateparkering langs uregulerte veier i nærliggende veinett», skriver kommunedirektøren.

I de aktuelle gatene har flere vist til dårlig vintervedlikehold på grunn av parkerte biler, fremmedparkering og langtidsparkering av kjøretøy, samt bekymring for skolevei.

Andre tilbakemeldinger består i at en har kjøpt bolig uten parkeringsplass og enkelte husstander har flere kjøretøy uten å ha nok parkering på egen tomt.

Saken som foreslår parkeringsforbud 8-16 på hverdager behandles tirsdag 19. september.

Det foreslås også å legge til rette for 8 plasser med tidsbegrenset parkering i tidsrommet 08-16 på hverdager i Lade alle.