(Trønderdebatt)

Det var budskapet til TV 2s reporter i en dramatisk situasjonsbeskrivelse fra en t-banestasjon i hovedstaden.

Det var åpenbart at nettopp dette stoppet, på beste vestkant, hadde vært åsted for et svært alvorlig brudd på etikk og moral, i den grad at det krevde en åstedsrapport.

Der - på stedet der Ap-leder Støre så freidig hadde spasert, bare noen timer tidligere, ombord i en t-banevogn – uten bunnbind i lomma. Det førte til at han kunne avbildes på t-banen uten beskyttelsesmaske.

Man må selvsagt le litt av Ap-lederens evne til å havne i slike pinlige situasjoner, enten det er i forhold til sniking eller munnbind-forglemmelse. Det blir jo et preg av underholdning og noe vi kan le litt av og riste på hodet over.

Men - det bikker over til å bli en parodi når man drar på som man gjør og setter inn så store ressurser på noe som alle helt klart må være enige om at er en fillesak. Det er åpenbart at Støres tur med t-banen var en kuriositet, men ikke så veldig mye mer. Han satt tross alt alene og holdt god avstand. Ingenting tydet på at han reiste i rushtida, ei heller utsatte andre for en stor smittefare. At VG må sette på fire reportere og at TV 2 rykker ut til stedet for å rapportere, blir en voldsom overkill. Saken er også behørig dekket av de fleste andre nasjonale medier.

Det blir problematisk når vi kommer i en slik situasjon at vi skal gå og jakte på hverandre og prøve å «ta» profilerte personer for bagateller. Det gjør neppe Støre noe mindre skikket til å være Ap-leder at han glemte munnbindet sitt. Det er heller ikke noen konflikt med byrådsleder Raymond Johansen i Oslo gjennom at Støre glemte munnbindet akkurat denne dagen, selv om det blir forsøkt fremstilt slik.

Det samme gjelder for øvrig den famøse dekningen av Ap-lederens tidligere episode med sniking på t-banen. Han hadde glemt å løse billett og ble tatt for dette. Det er tross alt fort gjort og en hverdagslig ting som kan skje den beste. Det ligger neppe noe intensjon fra Støre verken om å snyte Ruter for et 30-talls kroner, eller å opponere mot munnbindanbefalingene.

I tilfellet Støre og munnbind, så har jeg stor forståelse for at saken blir nevnt av mediene. Sitter man på et bilde av Ap-lederen uten munnbind, i strid med anbefalingene, så er det for så vidt helt greit å spørre han hva som er årsaken. Det kan også være et humoristisk poeng som man kan diskutere og le litt av i Nytt på nytt.

Men direkterapportering fra «åstedet» hvor Støre gikk på banen i en lang reportasje i beste sendetid, er rett og slett å gå for langt. Så interessant og oppsiktsvekkende er det faktisk ikke. Det er lov å sette ting litt i perspektiv.