Gå til sidens hovedinnhold

Her er forslaget til nye koronaregler i Trondheim

Kommunedirektøren har flere nye punkter på lista i sitt forslag til koronaregler i Trondheim.

Kommunedirektøren og kommuneoverlegens forslag til koronaregler er tirsdag morgen publisert og sendt ut til politikerne. De skal behandle forslaget i et ekstraordinært formannskap onsdag.

Blant det som er nytt er at man nå foreslår påbud om munnbind i butikk og på legesentre. Det anbefales også å legge til rette for at fritidsaktiviteter innendørs for voksne og barn i hovedsak foregår i mindre grupper. Man ønsker også at munnbind på kollektivtransport skal være påbudt, uansett avstand.

Formannskapet viderefører følgende påbud i lokal forskrift:

 • Påbud om bruk av munnbind i drosje. Påbudet gjelder både sjåfør og passasjerer.
 • Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.
 • Trafikklysmodellen brukes i grunnskolen.

Formannskapet viderefører følgende sterke anbefalinger:

 • For personer med smitte i husstanden, gjelder følgende anbefalinger:

a. Barn og voksne anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/fritidsaktiviteter dersom man bor sammen med en smittet person. Dette gjelder i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller ble påvist smittet, uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.

b. Tilstrebe økt avstand til kolleger på arbeidsplass, evt. hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig

c. Daglig testing de første tre dagene av husstandsmedlemmets sykdomsperiode i de tilfeller der det ikke er mulig å tilrettelegge som beskrevet i punkt b. Dette vil særlig komme til anvendelse for personer som har kontakt med personer som er i økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, f. eks. helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper.

 • Det anbefales å holde avstand til andre ved luftveissymptomer og ha lav terskel for å teste seg.
 • Det frarådes å dra på besøk på sykehjem dersom besøkende har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand.
 • Anbefaling om bruk av munnbind for kunder og ansatte hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc. Påbudet gjelder ikke kunder der munnbind vil hindre behandlingen.

Dette er nytt

Formannskapet gjør følgende nye vedtak i lokal forskrift:

 • Påbud om bruk av munnbind i butikker/kjøpesentre der man ikke kan holde minst én meter til andre.
 • Påbud om munnbind på legesentre og legevakt. Påbudet gjelder ikke pasienter der munnbind vil hindre undersøkelse eller behandling.
 • Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.

Formannskapet gjør følgende skjerpede vedtak i lokal forskrift:

 • Påbud om munnbind på kollektivreiser med buss

Formannskapet vedtar følgende nye anbefalinger:

 • Alle voksne oppfordres til å begrense antall nærkontakter på fritiden. Dette er ikke en generell anbefaling om å avlyse selskaper og arrangementer, men å redusere den samlede kontaktflaten i løpet av uka.
 • Det anbefales å tilrettelegge for hjemmekontor, der dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art for å unngå spredning av smitte/ sykdom.
 • Det anbefales å legge til rette for at fritidsaktiviteter innendørs for voksne og barn i hovedsak foregår i mindre grupper.

Kommentarer til denne saken