Gå til sidens hovedinnhold

Her er forslaget til nye koronaregler i Trondheim

Foreslår at munnbind i det offentlige rom kan droppes, men kommunen anbefaler det likevel.

Før formannskapet tirsdag har kommunedirektører Morten Wolden og kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim lagt fram en midlertidig forskrift om smitteverntiltak. Her foreslår de en endring:

Formannskapet vedtar å ikke videreføre følgende i lokal forskrift:

 • Bruk av munnbind i butikker/kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter.

Politikerne i Trondheim møtes altså tirsdag for å behandle forslaget fra kommunedirektøren.

- Det er ikke tid for å lette noe særlig på tiltakene nå. Vi har en smitteøkning nasjonalt, og muterte virus er i ferd med å ta over, og usikkerhet knyttet til om vinterferien gir nye smittebrudd, sier kommunedirektør Wolden til Nidaros.

Her er forslaget i sin helhet:

Formannskapet vedtar å videreføre følgende i lokal forskrift:

 • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde minimum en meters avstand
 • Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser
 • Påbud om bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende
 • Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltakingtjenester etc.
 • Krav om minimum 2 meters avstand mellom deltakere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.
 • Registrering av alle kunder på serveringssteder

Som anbefalinger foreslås det å videreføre følgende:

 • Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per uke
 • Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art
 • Bruk av munnbind i butikker/kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Med unntak av butikker/kjøpesentre gjelder dette inn og ut av lokaler og ikke utøvere under idretts/ kulturaktivitet.

Forskriften er foreslått å vare til 17. mars.

Slik begrunner de endringen

Med andre ord er den eneste endringen som nå er foreslått å lempe på munnbind-påbudet. I sin begrunnelse for forslaget skriver de:

«Munnbind bidrar til å dempe smittespredning ved å bremse luftstrømmen fra smittede personer. Kommunens smittevernleger vurderer at bruk av munnbind kan ha vært avgjørende for at det ikke ble smittespredning på Bygger’n der en ansatt hadde vært smitteførende over flere dager, men vært påpasselig med bruk av munnbind.

Kommunens medisinsk faglige rådgivere anbefaler fortsatt forskriftsfestet bruk av munnbind i situasjoner der det er vanskelig å unngå nær kontakt som på offentlig transport, i drosje ogfor frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester.

Bruk av munnbind i det offentlige rom, vil også være av verdi for å hindre spredning av covid-19 smitte som ikke er kjent. Imidlertid er bruk av munnbind et relativt inngripende tiltak og flere gir tilbakemeldinger om at munnbind oppleves så besværlig at de blir sittende hjemme. Slik smittesituasjonen i Trondheim er nå, er det ikke faglig grunnlag for å opprettholde et forskriftsfestet påbud».

Risikonivå 2

Trondheim er nå til å være på risikonivå 1 basert på smittetallene, men kommunedirektøren og kommuneoverlegen vurderer kommunen til å være på nivå 2, og peker på flere ting:

 • To pågående utbrudd i Trondheim med mutert britisk variant.
 • Økende smittetall på landsbasis og spredning av mutert virus i andre deler av landet, deriblant Oslo-området hvor den muterte varianten nå regnes å være etablert.
 • Jevn tilførsel av smitte fra utland selv om vi nå har innreiserestriksjoner.
 • Karanteneforholdene for arbeidsinnvandrere er fortsatt kritisk faktor.
 • Åpner opp for mer undervisning på campus av studenter.
 • Åpner opp for mer fritidsaktiviteter / idrett / kultur for barn og unge tom 19 år.
 • Usikkerhet knyttet til reisevirksomhet i vinterferien.

Kommentarer til denne saken