Siden fredag er det meldt om 51 nye smittede med Korona i Trondheim, noe kommunedirektør Morten Wolden beskriver som et betydelig smitteutbrudd.

I dag kom det ny midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Trondheim kommune. Den største endringen er at de går for et påbud av bruk av munnbind i offentlige rom istedenfor en anbefaling som vi har hatt til i dag. Forskriften gjelder fra i dag til til og med 26. mai.

Her er de nye reglene for Trondheim:

1. Lokal forskrift:

 • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde minimum en meters avstand
 • Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser
 • Påbud om bruk av munnbind og registrering av alle reisende i drosje
 • Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltakingstjenester etc
 • Påbud om bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter der man ikke kan holde minst to meter. Med unntak av butikker/ kjøpesentre gjelder dette inn og ut av lokaler, og ikke utøvere under idretts/ kulturaktivitet
 • Krav om minimum 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.
 • Registrering av alle kunder på serveringssteder

2. Anbefalinger:

 • Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per uke
 • Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art
 • Begrense unødvendige reiser over kommunegrensene
 • Begrense sosial kontakt