En mann i 20-årene er under tiltale i Trøndelag tingrett for flere brudd på veitrafikkloven, derav mange forhold i Trondheim. Mannen er ikke hjemmehørende i Trondheim.

Blant annet skal mannen ha kjørt uaktsomt gjennom Olav Engelbrektssons alle i Trondheim, der høy fart, forbikjøringer og kjøretøymanøvrering som framtvang unnamanøvere fra flere medtrafikanter for å unngå kollisjon blir beskrevet.

Dundret av gårde

«Kjørte slik at han fikk skrens og kjørte i motgående kjørefelt» heter det i tiltalen.

Mannen er også tiltalt for åtte fartsovertredelser på forskjellige steder i Trøndelag, samt 17 tilfeller der han skal ha brukt mobiltelefonen under kjøring. Ifølge tiltalen er det en viss overlapp av fartsovertredelsene og mobilbruken. Ved seks av anledningene skal mannen også ha kjørt uten førerkort.

Blant de groveste forholdene skal mannen ha kjørt i 140 km/t i 60- og 80-soner i Engelåsvegen og Strindheimtunnelen.

– Alvorlig

Det er satt av én dag til hovedforhandlingen i Trøndelag tingrett 5. oktober. Ole Andreas Aftret er aktor i saken, mens mannen forsvares av Caroline Grande Andersen og Frode Wisth.

– Politiet ser alvorlig på denne saken. Tiltalen gjelder en stort antall overtredelser på til dels svært trafikkfarlig adferd. Derfor har politiet tatt beslag i bilen og vil påstå denne inndratt til staten for å forhindre tiltalte fra å kunne utvise slik trafikkfarlig adferd igjen, sier Aftret til Nidaros.

– Hva kan tiltalte forvente av straff, dersom han straffes?

– Det vil være opp til tingretten å vurdere hvilken straff som er riktig dersom han domfelles. Jeg kommenterer ikke hvilket straffeforslag påtalemyndigheten vil komme med før hovedforhandlingen, svarer Aftret.

Advokatfullmektig Caroline Grande Andersen ved Advokatfirmaet Strand sier til Nidaros at det fortsatt er uavklart hvordan tiltalte stiller seg til hver enkelt tiltalepost.

På spørsmål om hva tiltalte tenker om at politiet vil påstå inndragelse av bilen til staten, svarer hun:

– Det er ikke ønskelig for ham.