Unntaket gjelder etter at det har gått minimum 3 uker etter første dose, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

– Endringen gjøres på bakgrunn av anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk. Deres faglige vurdering er at dette vil være smittevernfaglig forsvarlig, skriver departementet.

Departementet skriver at studier viser at første dose av AstraZeneca-vaksinen gir god beskyttelse fra og med 22 dager og inntil 12 uker. Den andre dosen regnes fremdeles for å være viktig for å gi en bredere og mer langvarig beskyttelse.

Regjeringen understreker at det fortsatt stilles krav til at helsepersonellet tester negativt for korona når de kommer til Norge.