Nå er endringene i bioteknologiloven vedtatt. Etter mye diskusjon og knappe voteringer ble det vedtatt en rekke endringer som jeg i all hovedsak ser på som positive.

Det er ingen tvil om at slike saker som dette er veldig krevende og fører til høy temperatur i debatten. For noen oppleves argumentasjonen som krenkende, fordi innholdet går så direkte inn i den enkelte sitt liv. Å diskutere selvbestemmelse over egen kropp, foreldrerollen og det som kan være svært så vanskelige etiske valg for den enkelte, er vanskelig. Det treffer oss i det innerste indre og fører til en debatt med mye følelser. Nettopp fordi det er så nære, og så viktig for den enkelte har vi behov for en lovgivning som er i balanse, som skaper trygge rammer slik at den enkelte selv kan oppleve å få rom for sin egen etikk.

Når man diskuterer slike saker som er så inngripende i ens eget liv og treffer så nære, så blir argumentasjonen noen ganger litt merkelig. Politikere og samfunnsdebattanter som i andre saker kan være svært så pragmatiske og forsiktige, blir plutselig usaklige og ens egne følelser overstyrer fornuften.

Det er spesielt én type argumentasjon jeg har bitt meg merke i knyttet til tidlig ultralyd og abort som jeg synes er den rareste. Det har vært ganske mange kronikker, skriverier og debattinnlegg fra mennesker med funksjonsnedsettelser, foreldre og søsken av barn med kromosomfeil, gjerne med en overskrift av typen «jeg er glad for at jeg lever og ikke ble valgt bort!».

Og selvsagt er man det, jeg er også glad for det livet jeg har fått, men hadde min mor valgt annerledes hadde ikke jeg eksistert og hadde ikke hatt en refleksjon rundt det.

Å være imot abort er et legitimt standpunkt, og den etiske problemstillingen rundt når et liv begynner er vanskelig, også for oss som ønsker en ytterligere liberalisering av abortlovgivningen.

Men - og her er det et men - det tas flere aborter av friske foster enn det gjør av syke og det er en kognitiv dissonans om man er for selvbestemt abort, men imot selvbestemt abort om fosteret har en sykdom.

Det må være greit å velge å få barn. Det må være greit å velge å ikke få barn. Det må være greit å ta abort på foster med funksjonshemming. Det må være greit å ta abort på friske foster.

Hele poenget med selvbestemt abort er jo at kvinnen velger selv.

Les også

Bioteknologiloven: Dydsetikk og livssyn har vært til hinder for å diskutere hva som står på spill

Les også

Fosterdiagnostikk og bioteknologi - har vi noe å lære av historien?

Les også

Får norske kvinner no endeleg den optimale svangerskapsomsorg?