Onsdag ble det bestemt at Havet Arena skal få 5 millioner kroner i støtte for å dekke kostnader knyttet til grunnarbeid og infrastruktur på Skur 53, lokalet på Nyhavna som Havfryd AS fikk tildelt leierett på gjennom en kommunal anbudskonkurranse de vant i fjor.

Havfryd AS er eier og utvikler av Havet Arena.

Ingen politikere tok ordet da saken var oppe i formannskapet, og kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. De 5 millionene hentes fra avsatte midler fra disposisjonsfondet.

Utfordringer

Havet Arena har siden slutten av april vært stengt etter at brannvesenet konkluderte med manglende brannsikkerhet da de var på en befaring.

Stengingen har skapt problemer for Havet, og ført til både permitteringer av ansatte og forsinkelser av åpning av det såkalte Langhuset, et lokale med plass til rundt 300 mennesker.

I forrige uke ble det også kjent at daglig leder i Havet Arena, Milda Hoff, har sagt opp stillingen sin.

Fem millioner mer enn beregnet

I januar 2022 søkte Havet om en treårig støtte på 1,8 millioner kroner fra Trondheim kommunes kulturfond. Men fordi summen de søkte om var betydelig høyere enn det kulturfondet hadde tilgjengelig til fordeling, ble det bestemt at kommunedirektøren selv skulle undersøke om kommunen kunne støtte arbeidet på andre måter.

I midten av mai, uker etter Havet Arena ble stengt på dagen, ble det bestemt i bystyret at det skulle settes av økonomiske midler, inntil fem millioner kroner, for å kompensere kostnader Havet har hatt på grunnarbeid og infrastruktur på Skur 53.

Kostnadsnivået knyttet til pilotprosjektet på Nyhavna er nemlig langt høyere enn det som i utgangspunktet var beregnet ved oppstart. Det er Trondheim kommune og Trondheim havn som eier Nyhavna sammen.

Det som ble kalkulert til å være en utgift på 3 millioner kroner på infrastruktur, er i ettertid økt til over åtte millioner kroner, viser en utregning Havet selv har gjort.

– God kontroll på arbeidet

Som følge av den umiddelbare stengingen av Havet i starten av april, har kulturarenaen opplevd veldig mange avbestillinger og avlysninger av konserter og arrangementer.

Erlend Mogård-Larsen, daglig leder ved Havet, sa til Nidaros i forrige uke at det har kostet dem dyrt.

– Det er snakk om veldig mye penger. Dette er måneder som er viktige for bedriften. Det ødelegger veldig mye for sommerplanene, sa han i forrige uke.

Det er fremdeles usikkert når Havet får åpnet dørene igjen, men ifølge ansvarlig arkitekt, Per Arne Hamre i Agraff, venter de nå på å få søkt om ny brukstillatelse fra Trondheim kommune.

– Vi har god kontroll på arbeidet. Når alt er klart, henvender vi oss til kommunen, og håper saksbehandlingen skal gå raskt, opplyste Hamre til Nidaros i forrige uke.