I desember beordret statsadvokaten at etterforskningen av den såkalte Silje-saken fra 1994 skulle gjenopptas. Siden da har politiet vært i kontakt med over 30 vitner, deriblant flere nye vitner som ikke har vært involvert i saken tidligere.

Det opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding mandag ettermiddag.

– Politiet har avhørt personer med både privat og profesjonell tilknytning til de involverte i saken. Flere av vitnene fra 1994 er avhørt på ny, heter det fra politiet.

Det er også gjennomført tekniske undersøkelser i saken, blant annet en sakkyndig vurdering basert på den tidligere obduksjonsrapporten fra 1994. I tillegg er journaler fra offentlige etater innhentet og gjennomgått.

15. oktober 1994 ble fem år gamle Silje Marie Redergård funnet død i en akebakke ved Starrmyra på Tiller. Bare ett døgn etter hun ble funnet død, fikk tre gutter på fire, fem og seks år status som mistenkt.

Ifølge påtaleansvarlig Mette Kollstrøm i Trøndelag politidistrikt har det vært utfordrende å etterforske saken på ny.

– Saken har hele veien blitt etterforsket ut fra flere hypoteser, herunder om det kan finnes alternative gjerningspersoner, sier hun i pressemeldingen.

– Det er en del utfordringer knyttet til å etterforske og gjennomføre avhør i en så vidt gammel sak. Noen av avhørene har vært utfordrende ettersom minner svekkes over tid, og det kan være vanskelig å skille mellom egne minner og ytre påvirkning. Det eksisterer heller ikke per i dag fysiske bevis fra 1994 og det var den gang minimalt med elektroniske spor, fortsetter Kollstrøm.

I mandagens pressemelding gjentar politiet det de har uttalt tidligere, nemlig at de tre guttene fortsatt har status som mistenkte.

Som mistenkte har de styrkede rettigheter og har fått oppnevnt forsvarere, heter det fra politiet.

Videre framkommer det at etterforskningen nå går inn i en sluttfase før en innstilling vil bli sendt til Trøndelag statsadvokatembeter som vil behandle saken.

Politiet ønsker ikke å kommentere det foreløpige resultatet av etterforskningen.