Folkehelseinstituttet har oppdaget et nasjonalt utbrudd forårsaket av mage-tarmbakterien Salmonella Agona. Så langt er det påvist smitte hos 31 personer bosatt i flere fylker. Smittekilden er foreløpig ukjent.

Det melder FHI i en pressemelding.

Alle de 31 personene fikk påvist smitte i november 2022. To personer i Trøndelag er smittet, ifølge pressemeldingen.

13 av de smittede har vært innlagt på sykehus med salmonellose. Typiske symptomer er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Salmonellabakterier smitter hovedsakelig gjennom mat.

– Salmonella Agona er en sjelden serovariant av Salmonella i Norge og resten av Europa, så kun basert på serovariant og at prøvene er tatt i november antar vi med stor sikkerhet at de smittede tilhører utbruddet, sier seniorrådgiver ved FHI Heidi Lange i pressemeldingen.

– Antall personer innlagt på sykehus i dette utbruddet er høyt, men vi har ingen indikasjon på at denne salmonellavarianten gir mer alvorlig sykdom enn andre salmonellavarianter. Dette er sannsynligvis heller et utrykk for at det er personene som blir innlagt på sykehus som blir oppdaget, og at de med mildere infeksjon ikke oppsøker lege, sier Lange videre.

– Salmonellainfeksjon går vanligvis over av seg selv uten behandling.

Jakter på smittekilden

Det er foreløpig uvisst hva som er smittekilden, men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer. FHI samarbeider med kommunehelsetjenesten, de mikrobiologiske laboratoriene, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om de smittede kan ha en felles smittekilde.

– Personene som har fått påvist bakterien er bosatt i 8 fylker. Det er derfor sannsynlig at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert over hele landet. De blir nå intervjuet for å kartlegge om de kan ha en felles smittekilde, sier Lange.

– Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, og om vi vil klare å finne smittekilden. Vi følger situasjonen nøye, legger hun til.

Salmonella Agona er tidligere påvist i Norge, men da kun som enkelttilfeller og gjerne relatert til utenlandssmitte.

Om salmonellose

Salmonellose forårsakes av infeksjon med bakterien Salmonella.

Smitteutbrudd med salmonella er sjelden i Norge. Forekomsten av Salmonella er mye lavere blant norske husdyr og norskproduserte næringsmidler enn i de fleste andre europeiske land. Importerte matvarer fra land der Salmonella er mer vanlig utgjør likevel en viss smitterisiko.

Oftest er smittekildene kjøttprodukter, særlig svin- og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukter, melkeprodukter som er upasteuriserte eller melkepulver, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder. I tillegg kan det skje smitteoverføring gjennom ikke-desinfisert drikkevann.

Smitteoverføring kan også skje fra husdyr, inkludert kjæledyr som hund, katt, fugler og reptiler. I Norge er det dessuten påvist smittetilfelle fra ville dyr, som fugler og pinnsvin.

I tillegg skilles Salmonella ut i avføringen hos smittede personer og kan derfor også smitte fra person til person gjennom dårlig håndhygiene, ifølge FHI.

Forebyggende tiltak

Gjennomsteking og gjennomkoking av mat er et viktig forebyggende tiltak. Salmonella tåler ikke slik oppvarming.

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltid er generelt et viktig råd for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. I tillegg er det viktig å unngå å forurense matvarer som ikke varmebehandles (f.eks. salater) med matvarer som skal varmebehandles. Skyll, vask og tørk frukt og grønnsaker som ikke skal varmebehandles før du spiser dem. Har du diaré, bør du unngå å lage mat til andre, skriver FHI.