Har kartlagt ulykkespunktene i Trondheim. Disse stedene skiller seg ut

Det er ni steder i Trondheim som skiller seg ut.