Arbeidstilsynet har gjennomført stedlig tilsyn etter raset som gikk ved Stavsjøfjelltunnelen i Malvik i starten av mai.

En bil ble tatt av raset og sjåføren ble sittende fast i omtrent halvannen time før han ble reddet ut.

Han var ansatt i Brødrene Bjerkli, som dagen etter kunne fortelle at sjåføren var ved godt mot og kom fra ulykken uten skader.

Tre tilsyn

I tillegg til tilsyn ved Brødrene Bjerkli, har Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn hos de to andre firmaene som var involvert: Byggherre Nye Veier og totalentreprenør Acciona.

– Vi har så langt hatt samtaler med representanter for alle de tre virksomhetene som var involvert i det arbeidet som pågikk da ulykken skjedde. Vi har også innhentet en del skriftlig dokumentasjon for det aktuelle anleggsarbeidet, sier seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Marit Torsvik, som har ansvaret for å følge opp ulykker fra Trøndelag og nordover.

Omtrent en time før raset gikk, var tunnelen stengt i forbindelse med sprengningsarbeid knyttet til utbyggingen av E6 mellom Ranheim og Værnes.

Se videoen: Her går E6-raset

Omfattende ulykke

Torsvik forteller at hensikten med Arbeidstilsynets oppfølging av arbeidsulykker er å undersøke utløsende og bakenforliggende forhold rundt arbeidsulykken. Dette for å forebygge at lignende ulykker skjer igjen.

For tiden pågår det innhenting av ytterligere opplysninger og vurderinger av funn fra tilsynene. Det er derfor foreløpig ikke utarbeidet tilsynsrapporter.

Torsvik sier at det er vanskelig å anslå når disse rapportene vil være ferdige, men sier at Arbeidstilsynet vanligvis trenger tre måneder på lignende arbeid.

– Selv om ulykken i seg selv er omfattende, har vi så langt ikke hatt noen spesielle utfordringer i forhold til den jobben som vi utfører som tilsynsmyndighet. Det vi undersøker i denne typen tilsyn er først og fremst ordinære krav som gjelder uavhengig av om det har skjedd en ulykke eller ikke, samt virksomheten sin egen gransking av hendelsen, sier Torsvik

– Er det noe så langt som tyder på at dette skjedde som følge av uforsvarlighet?

Det er for tidlig å si noe om eventuelle funn i denne saken, svarer Torsvik.

Arbeidstilsynet har altså ikke konkludert i saken så langt.