Mandag formiddag rykket brannvesenet og politiet ut til en brann i et skur på Møllenberg. Brannvesenet fikk kjapt kontroll på brannen, ingen personer kom til skade og det skal heller ikke ha vært store verdier som gikk tapt.

Det er Boligstiftelsen som eier gården skuret tilhører. Trondheim kommune leier leilighetene i bygget til kommunal utleie.

– Nå har vi ikke full oversikt over skadene, men de er begrenset. Det var lagret en del driftsmateriell til vaktmesteren der, men det er ikke snakk om veldig store verdier som har gått tapt. Konsekvensene for oss er at skuret er ødelagt og må gjøres noe med, sier direktør i Trondheim eiendom, Per-Tore Støen.

Det er i dag 24 kommunale utleieboliger i komplekset.

På Twitter har politiet gått ut og spurt etter vitner av hendelsen. Ifølge NRK Trøndelag kan ikke politiet utelukke at brannen er påsatt. Det gjøres også rundspørring i området, skriver statskanalen.

– Utbrent

Utrykningsleder i Trøndelag brann- og redning, Øystein Haarberg, sier til Nidaros at det ikke var synlige flammer på stedet da de ankom.

– Men rett etter var flammene synlige, sier han.

– Vi vet ikke bakgrunnen for brannen ennå. Vi jobber forebyggende for at det ikke skal skje branner, men nå får politiet etterforske for å finne ut hva som har skjedd. Heldigvis har det gått bra, sier Støen.

Brannvesenet skal ha mottatt flere anrop til sentralen angående brannen.

– Hvordan ser det ut inni skuret nå?

– Svart. Det er utbrent, så det er ikke mye å ta vare på inni der, sier Haarberg.

Skal undersøke

Haarberg anslår at de brukte tre minutter fra brannslukningen startet, til brannen var slokket. Det som tok tid, var å komme seg fram.

– Tilkomsten er jo så som så her, og nå er det glatt i tillegg. Vi opplevde at det var glatt da vi kjørte, og så var det ikke enkelt å få bilen helt inn til skuret. Vi måtte få slangen ned fra bilen og strekke den litt, og det var det som tok tid, sier han.

– Slanger kan tas et stykke, så vi trenger ikke å komme helt tett på med bilen.

– Hva skjer nå? spør Nidaros politiet på stedet.

– Vi skal gjøre undersøkelser på stedet og innhente informasjon fra tilstøtende bygg. Kanskje finnes det noen kamera her vi kan bruke, svarer innsatsleder Margrethe Wenset.