Norske sykehus har foreløpig meldt inn at de kan ta imot rundt 550 ukrainske pasienter, skriver regjeringen på sine nettsider.

– Vi ser nå på muligheten for å øke dette ytterligere ved behov. Vi har også sagt at vi kan transportere pasienter ut fra nærområdene til Ukraina med fly, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

På St. Olavs hospital forbereder sykehuset seg på alt.

– Det vi har fått konkret forespørsel om er kreftpasienter, kirurgiske pasienter, barn og nyfødte med intensivbehandling. Også voksne med behov for intensivbehandling, sier fagdirektør ved sykehuset Runa Heimstad, til NRK.

Til Adresseavisen sier sykehusdirektør Grethe Aasved at ansatte har uttrykt at det er godt å kunne bidra.

– Vi er akuttsykehus for innbyggerne, og vi vil bidra med spesialisthelsetjeneste til ukrainske flyktninger som kommer til Norge. Vi tilbyr den samme typen tjeneste til ukrainske flyktninger som vi gjør til norske borgere, sier Aasved til avisen.

Torsdag opplyste regjeringen at Norge tar i første omgang sikte på å hente ut 2.500 personer fra Moldova. I tillegg til disse pasientene vil Norge tilby 550 plasser til medisinsk evakuering av pasienter og deres nære familiemedlemmer, totalt om lag 2.750 personer. Evakueringen av ukrainske pasienter organiseres under EUs ordning for sivil beredskap, Union Civil Protection Mechanism (UCPM).

Selv om det ikke er ankommet pasienter til St. Olav gjennom ordningen, har ukrainere som selv har flyktet til Norge, mottatt helsehjelp ved sykehuset.

– Vi må hjelpe hverandre når krisen rammer. Vi vet at det er en utfordring å gi hjelp til alle som trenger medisinsk behandling og at den ukrainske helsetjenesten er hardt prøvet. Det er selvsagt at Norge bidrar i denne situasjonen, sier Kjerkol.

Det er Oslo Universitetssykehus som skal koordinere de ukrainske pasientene, og ifølge Helse- og omsorgsdepartementet har den første ukrainske pasienten som har blitt hentet med fly, ankommet Norge. Pasientene skulle fraktes med fly fra nabolandene rundt Ukraina for å avlaste helsevesenet der.