Beslutningen ble tatt etter et ekstraordinært styremøte i Helseplattformen tirsdag 14. mars, melder Helseplattformen på egne nettsider.

Utne leies ut fra stillingen i Hemit, som er tjenesteleverandør innen teknologi og IKT-tjenester til sykehus og helseforetak i Midt-Norge.

Han tiltrer torsdag 16. mars.

Trond Utne fristilles fra stillingen i Hemit midlertidig.

– Styret i Helseplattformen AS setter samtidig ned en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med rekruttering av en fast administrerende direktør. Målet er at den ansettelsen skal skje så hurtig som mulig, sier styreleder Helge Garåsen.

– Behov for å gjøre noen grep

Til Nidaros sier Utne at han i forrige uke ble spurt av administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, om ikke han kunne spilles inn som en kandidat til å ta over stillingen midlertidig.

– Hvorfor går du til Helseplattformen?

– Jeg ble forespurt om å steppe inn i en litt krevende situasjon som Helseplattformen står i, og jeg har takket ja med forbehold om at mitt eget styre godkjenner det, sier han.

– Hvordan ser du for deg at jobben blir?

– Man står i en krevende situasjon, og jeg tenker man først må starte med å anerkjenne opplevelsen til brukerne og pasientene. Det bildet som er tegnet i media viser med all tydelighet at det er behov for å gjøre noen grep. Utryggheten som oppleves må man få gjort noe med, sier han, og fortsetter:

– Jeg må sette meg inn i situasjonen og hvordan vi kan ta tak i det.

Kan ikke akseptere avvik

Utne sier at han fra Hemit har noe kjennskap til Helseplattformen, men at han også må bruke tid på å bli kjent med organisasjonen i selskapet han nå skal lede. Han viser til at et spørsmål som må svares ut er hvilke grep som må gjøres for å sikre en trygg pasientbehandling.

– Avvikene vi har fra Helsetilsynet med mere er en situasjon vi ikke kan akseptere, sier han.

– Er toppstillingen i Helseplattformen en jobb du kunne tenkt deg fast?

– Jeg trives veldig godt i den jobben jeg har, og må eventuelt komme tilbake til dette, svarer Utne.

– Skal gjenreise tillit

Før han startet i jobben i Hemit jobbet han ni år i konsulentselskapet Sopra Steria.

Utne viser selv til at han i den tiden samarbeidet tett med kommuner, blant annet gjennom prosjekter han ledet på vegne av KS. Han tror også det er en styrke at han kommer fra IT-siden i Helse-Norge inn i Helseplattformen.

– Jeg har samarbeidet godt med sykehusene i min rolle som administrerende direktør i Hemit, sier han.

Den nye Helseplattformen-toppen sier det er viktig å anerkjenne at Helseplattformen har mange dyktige ansatte som i lang tid har stått på i en presset situasjon.

– Jeg vil gjøre det jeg kan både for å opprettholde et godt arbeidsforhold for dem samtidig som vi skal begynne å gjenreise tillit, sier han.