Statsadvokaten i Trøndelag har i dag avgjort at det ikke finnes bevis for at Silje Marie Redergård ble mishandlet til døde av tre små gutter i 1994.

Fredag formiddag offentliggjorde Statsadvokaten i Trøndelag sin påtalebeslutning i saken, hvor det kom fram et saken mot de tre små guttene som i dag er i 30-årene, er henlagt. NRK omtalte dette først.

«Verken enkeltbevis eller de samlede opplysningene fra etterforskningen i 1994 og 2022 gir grunnlag for å konkludere med hvem som utsatte Silje for vold. Det understrekes at henleggelsen ikke inneholder noen gradering eller konstatering av skyld i forhold til de tre mistenkte i saken, og det følger av uskyldspresumsjonen at de alle tre skal anses uskyldige. Det er vår vurdering at det i dag ikke er ytterligere relevante etterforskningsskritt som kan bidra til å belyse hendelsesforløpet ytterligere».

I den nye etterforskningen er det innhentet drøyt 40 vitneavhør, og av disse er mer enn 30 vitner nye i forhold til etterforskningen i 1994. I tillegg er to av guttene avhørt på nytt.

Overveldet

Politioverbetjent og avhørsekspert Asbjørn Rachlew er fornøyd med Trøndelag statsadvokatembeter sin avgjørelse om å henlegge Silje-saken.

– Det er en klok avgjørelse, sier Rachlew til NTB.

Rachlew ble i mars 2021 kontaktet av NRK Brennpunkt i anledning saken, hvilket endte med at han sommeren 2021 ble engasjert ved Riksadvokatembetet for å gjennomgå Silje-saken i et læringsperspektiv. Han kritiserte politiet for avhørene av guttene som var siktet i saken. I desember 2021 ble det besluttet at saken skulle gjenopptas.

– Dette er en bekreftelse på at bevisvurderingen og rettssystemet har utviklet seg siden den gangen hendelsen fant sted.

Seksåringens forsvarer Sigurd Klomsæt sier til VG følgende om hans klients reaksjon på avgjørelsen:

– Han er svært glad. Overveldet. Men samtidig tom og trist fordi dette har vedvart i 28 år.

Johannes Wegner Mæland forsvarer femåringen.

– Min klient er lettet og glad for at han nå anses som uskyldig, sier Mæland til VG.

Ifølge VG ønsker ikke den yngste av guttene å kommentere saken. Det opplyser forsvarer Tore Angen.

Ble gjenåpnet

Tre små gutter ble tilbake i 1994 utpekt som ansvarlige for dødsfallet. I dag er de i 30-årene og har hatt status som mistenkt under den gjenopptatte etterforskningen.

Silje Marie Redergård (5) ble funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim i 1994. Tre gutter på fire, fem og seks år fikk den gang skylden for venninnens død.

Saken ble gjenåpnet i desember 2021 etter at NRK Brennpunkt omtalte den i episoden «Drapet i akebakken». Politiet fikk bistand av Kripos' Cold case-gruppe i etterforskningen.

Dette er Silje-saken

  • Fem år gamle Silje Redergård ble funnet død i snøen på Tiller i Trondheim 15. oktober 1994.
  • Tre gutter, fire, fem og seks år gamle, fikk skylden for dødsfallet. De tre hadde lekt med Silje før hun ble funnet død. Saken ble henlagt på grunn av de mistenktes lave alder.
  • I en dokumentar fra NRK Brennpunkt høsten 2021 kom det fram sterk kritikk av politiets etterforskning i 1994.
  • Trøndelag politidistrikt startet i desember 2021 ny etterforskning av saken etter ordre fra Statsadvokaten.
  • I midten av februar 2023 kom avgjørelsen fra Statsadvokaten som henla saken og konkluderte med med at guttene på fire, fem og seks år er uskyldige.

Utfordrende avhør

Da politiet sendte saken inn til Trøndelag statsadvokatembeter for videre behandling, ble det opplyst at de siden januar 2022 hadde vært i kontakt med rundt 40 vitner, deriblant flere nye vitner som ikke har vært involvert i saken tidligere. Også flere av vitnene fra 1994 skal ha blitt avhørt på ny.

Det er også gjennomført tekniske undersøkelser i saken og innhentet sakkyndige vurderinger.

– Saken har hele veien blitt etterforsket ut fra flere hypoteser, herunder om det kan finnes alternative gjerningspersoner, uttalte påtaleansvarlig Mette Kollstrøm i en pressemelding i august i fjor.

Hun la da ikke skjul på at det har vært utfordrende fordi det er en gammel sak.

– Noen av avhørene har vært utfordrende ettersom minner svekkes over tid, og det kan være vanskelig å skille mellom egne minner og ytre påvirkning. Det eksisterer heller ikke per i dag fysiske bevis fra 1994 og det var den gang minimalt med elektroniske spor.

Sto fram foran journalistene

I februar i fjor sto «5-åringen» og «6-åringen» i Silje-saken fram for første gang for en rekke journalister under Late Night show under SKUP (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse) i Tønsberg.

– Livet mitt har vært forandret. Jeg ble plassert i to forskjellige fosterhjem, og ble sendt på institusjon. Det er tungt enda i dag, sa «5-åringen» til de frammøtte, gjengitt av Medier24.

– Vi har blitt beskyldt for dette hele livet, det er ganske likegyldig hvilken status vi har i saken nå, sa «6-åringen».

Begge ga inntrykk av at Brennpunkt-dokumentaren har endret måten folk nå ser på dem. Det er flere nå som tror på deres uskyld.

– Før Brennpunkt kom inn i bildet har jeg hatt en liten kant til journalister. Noen har jeg hatt litt kontakt med, også funnet ut at det ikke fungerer. Men denne Brennpunkt-gjengen følte jeg var riktig folk. Fly flate for en jobb de har gjort, jeg er på gråten bare jeg snakker om det, sa «5-åringen».

Begge de involverte ba om å være anonym under gjengivelse av seansen og de var anonymisert i Medier 24 etter foredraget. Bransjeavisa kjenner dog til deres identitet. Det gjør også Nidaros.