Torsdag ettermiddag holdt kommunen pressekonferanse angående skolestart førstkommende mandag.

Alle skoler og barnehager i Trondheim kommune skal ta imot spente barn på grønt beredskapsnivå.

Siden pandemiens utbrudd har trafikklysmodellen blitt flittig brukt i skolene. I hvert fall fargene gult og rødt.

Nå venter første skoledag etter sommerferien, og barneskoleelever og barnehagebarn kan vente seg større frihet enn de har hatt på en stund.

– Det blir en nesten helt normal skolehverdag, sier kommunalsjef for skole, Jannicke Akse til Nidaros.

Tilnærmet normal skolehverdag

De nye tiltakene for barneskole og barnehage er alle med på å bidra til større frihet, både for barna og de tilsette.

Barnehager og barneskoler åpner opp på grønt nivå.

Det vil ikke lenger være delt opp i kohorter slik som det har vært før. Med andre ord kan barna sosialiseres på tvers av grupper, klasser og trinn.

Skolegårdene vil heller ikke være delt inn i soner slik som det har vært tidligere.

– Vi vil ha et stort fokus på å skape et sosialt samhold mellom elevene og nå kan de leke med hvem de vil, sa rektor ved Stavset Barneskole, Per Anders Moen, under pressekonferansen.

I tillegg vil fadderordningen for førsteklasse være på plass igjen, opplyser rektoren.

Ser ikke behov for endring i trafikklysmodellen

– Barna er ventet tilbake til SFO og skole, sier kommuneoverlege for oppvekst og utdanning, Betty Pettersen.

Hun berømmer ansatte ved barneskoler og barnehager for deres vaksinasjonsiver, og håper at alle snart vil få sine doser.

Pettersen sier også at de forhåpentligvis vil kunne få en avklaring fra høyere hold om barn og unge også kan vaksineres.

– Det skal mye til for at vi går over til gult nivå igjen. Smittetallene tilsier at vi ikke ser noen behov for endring i trafikklysmodellen, sier hun.

Kommunen har likevel beredskapsmodeller ved eventuelle utbrudd.

– Det er ikke full normalisering ennå, men med god vaksinasjonsdekning skal skolehverdagen bli trygg.

Pettersen oppfordrer også at foreldre til skolebarn som har vært på utenlandsferie i sommer følger reglene nøye og Folkehelseinstituttets retningslinjer.

– Fremdeles smitte i samfunnet

Fungerende kommuneoverlege, Elizabeth Kimbell poengterte på pressekonferansen at vi fremdeles lever med smitte i samfunnet. Likevel har nesten 90 prosent av alle voksne over 18 år blitt vaksinert med første vaksinedose.

– Det gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, sa Kimbell på pressekonferansen.

Nå kan personer som ikke har blitt vaksinert ennå og er folkeregistrert i kommunen, booke time selv på Trondheim kommunes hjemmesider.

Tilbudet gjelder ikke for studenter som har returnert tilbake til studiebyen. De må fremdeles vente på SMS fra kommunen om når og hvordan de skal få vaksine.

– Det vil skje fortløpende ettersom kommunen får informasjon fra de forskjellige utdanningsinstitusjonene om hvem som behøver vaksine i Trondheim, sier Kimbell.

I tillegg trenger ikke de som har fått første vaksinedose for minst tre uker siden å gå i karantene om man ikke har symptomer. De som er fullvaksinerte har ikke krav om testing om de har blitt eksponert for smitte, men bes likevel om å holde seg hjemme og teste seg om man har symptomer.

Man fritas også for reisekarantene om man har gyldig koronapass.

Vil ikke sette hele klasser i karantene

Den fungerende kommuneoverlegen opplyser at barn og ungdom under 18 år har svært liten sannsynlighet for å bli smittet. Smitterisikoen mellom klassekamerater er kun på en til to prosent og de fleste barn som blir smittet blir eksponert hjemme eller i sosiale sammenkomster utenfor skole og barnehage.

Istedenfor å sette hele klasser i karantene slik praksisen tidligere har vært, vil de benytte seg mer av testing.

– Det er fordi karantenesetting av barn blir et for stort inngrep, sier Kimbell.

Koronatestingen vil fortsette å være på Leütenhaven og på Statens Hus. Barn prioriteres for testing.

Barneskolebarn vil kunne benytte seg av spyttest på Statens Hus, mens barnehagebarna får tilbud om test ved pinne i fremste del av nese.

– Barn får lov til å være barn igjen

Skolehverdagen blir tilnærmet normal for barn og unge, men om man er syk må man fremdeles holde seg hjemme.

– Da skal man ikke komme på skolen, men utenom det blir det nesten som det var før pandemien, sier Jannicke Akse.

Også for de tilsette vil det bli mer frihet og kan i større grad ha kontakt med både barna og sine kolleger.

Akse påpeker at det er svært viktig for barn å kunne være del av et fellesskap, og at det har vært et stort savn under pandemien.

– Barn får lov til å være barn igjen. Velkommen tilbake – nå skal vi ha det bra, sier hun.