Tirsdag behandlet bygningsrådet detaljreguleringen for Ranheim senterområde.

Saken ble behandlet uten at noen av politikerne tok ordet, og innstillingen fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Et stort område mellom Ranheimsvegen, Vikelva og Ranheim stasjon skal utvikles, og intensjonen er å bygge en ny kjerne i bydelen med et lokalt senter, offentlig torg og boliger.

Det er også satt av areal til metrobussholdeplass, barnehage, gang- og sykkelvei og grøntområde langs Peder Myhres veg.

Området eies likt mellom Nordr og Coop Midt-Norge. De to eierne tok over planen i 2016, etter at den ble startet opp av en annen eierkonstellasjon i 2011.

Les mer om prosjektet her: