Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Dette er svært gode nyheter. Ocean Space Centre vil bli et verdensledende senter for forskning, utdanning og næringsliv innen maritime og marine næringer. Dette senteret vil bli viktig når vi skal legge til rette for grønn omstilling og større verdiskaping fra havet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i pressemeldingen.

Ocean Space Centre er tenkt å bli det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi, og et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på maritim teknologi. Utbyggingen vil innebære at deler av dagens bygningsmasse på NTNUs tomt på Tyholt rives, for å gi plass til et anlegg som vil være på totalt cirka 49.000 kvadratmeter.

I pressemeldingen opplyses det at regjeringen har foreslått en oppstartsbevilgning for Ocean Space Centre på 500 millioner kroner i 2022. Dette er en del av en samlet kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner.

Ocean Space Centre skal inneholde våte og tørre laboratorier med havbasseng, konstruksjons- og maskinlaboratorier, undervisningslokaler og undervisningslaboratorier og kontor- og møtelokaler.