Debatten i media de siste dagene knyttet til gjenåpning av barnehager og skoler har vært preget av mange påstander og motstridende signaler, både fra inn og utland. På den ene siden befinner det seg eksperter og mennesker som høylytt hevder at det er helt trygt for barna å komme tilbake til både barnehage og skoler. Barna sprer ikke smitte og blir ikke syke. På denne siden finner vi blant annet både FHI, Regjering og barneombudet. Redde foreldre og ansatte får beskjed om å roe seg ned, og forholde seg til fakta og vitenskap.

På den andre siden finner vi eksperter, overleger og personer, både i inn og utland, som høylytt hevder at barn smitter på samme måte som voksne og at Covid 19 smitter på samme måte som andre virus som spres via dråper, som influensa og forkjølelse. I denne gruppen finner vi Statens Seruminstitut (FHIs søsterinstitutt i Danmark), smittevernsekspert Bjørg Marit Andersen og flere rapporter fra Tyskland, USA mm. I Danmark har eksperter sagt rett ut at barna nå skal bli smittet.

Det eneste som er helt sikkert her, er at premissene både for nedstenging av Norge, og deretter åpning av Norge, gjøres på alt annet enn et enkelt grunnlag. Som ansatt i skolen har jeg ingen problemer med å dra fysisk på jobb, om og når dette skal gjøres, men jeg ønsker å gjøre det under de rette premissene, nemlig det at vi ikke vet. De økonomiske konsekvensene for samfunnet er store når skoler og barnehager er stengt, og det er vanskelig å se for seg at vi har en vaksine før til høsten. Dermed kan det være helt riktig å åpne skoler og barnehager nå. Det at vi har klart å få smittetallet så lavt, vil kunne gi verden uvurderlig kunnskap rundt nettopp smittespredning og barn, da dette grepet vil kunne føre til nye runder med mye smitte. Det er også tungt å gå hjemme og være isolerte fra omverden over tid, både for voksne og barn.

Å fremstille det som at det ikke finnes smittefare blant barn, tror jeg er med på å forringe tilliten både jeg, og andre i Norge har til de som styrer landet. Om det plutselig er trygt på skolen og i barnehagen, virker de andre tiltakene meningsløse, og den jobben som er lagt ned forsvinner. Hvorfor kan barna bare være sammen med en eller to på fritiden om de ikke sprer smitte? Dette gir ikke mening, og kan danne holdninger som at det var hysteri å stenge ned ting og at å holde avstand vil gjøre jobben vår, som skal ut i møte med barna, mye farligere. Vær heller ærlige på at dette må til for fellesskapets beste, og at vi som lærer og ansatte i barnehage og skole må ta en for laget. På den måten vil flere forstå alvoret, smittevernregler vil i større grad overholdes, og vi vil få færre meldinger om fester og andre samlingspunkt for større grupper. De aller fleste bidrar nok til en felles dugnad om de føler at de har fått nok og riktig informasjon, og så får vi heller la folk få lov til å være litt redde, for det å være litt redd under en pandemi kan bidra til å redde liv.


Et lite utvalg av oppslagene jeg viser til.

https://www.dagbladet.no/kultur/uforsvarlig-og-uklokt-av-regjeringen/72354964?fbclid=IwAR2atpDJW_CjZJSd30hQoDNgUcZakEDOOxD0A5m688VC-NMjAM37KQOKzq0

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/ekspert-ja-dine-boern-skal-smittes-med-corona-nu/8083407?fbclid=IwAR0Akcr6NEnvYoAok7J8LzoRXXxKZqrlTv7Hpjp8DfOEibkzCQVeWVta-xQ

https://www.leopoldina.org/presse-1/nachrichten/ad-hoc-stellungnahme-coronavirus-pandemie/?fbclid=IwAR3jr2ZDbrePhfAX_8-Qt2iFYBy4o5MXB-ZfedeV7g9tJt4A_D1Np3bD3vs

https://www.utdanningsnytt.no/korona-usa/21-skolelaerere-i-new-york-er-dode-av-korona-viruset/239004?fbclid=IwAR3p1Snn8ldA3JKPIRwP1YIeR2QnlC_dTbjD7BJDEUSeJTp9b3YZ2W9fS-0

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/qLgrWO/fakta-og-usikkerhet-om-barn-og-corona?fbclid=IwAR2Sst-ssqZM9kgm2soPtH0p1hC0exJBwBdfqxGCjgjWVlsSrqG4KpIPGoY