Torsdag 2. september vedtok bystyret i Trondheim planene om et nytt Ocean Space Centre.

Beboere i området har vært skeptiske til utbyggingen av havforskningssenteret, og har blant annet levert et syv sider langt brev til politikerne med ulike bemerkninger til planene. Dette brevet ble utarbeidet med juridisk hjelp, etter en første innsamlingsaksjon hvor 80.000 kroner ble samlet inn.

Nå har styret i Tyholts Ve og Vel startet en ny kronerulling, hvor 47.500 kroner hittil er samlet inn.

– Vi startet en ny innsamling da vi skjønte hvilken vei det bar med vedtaket, sier styremedlem May Britt Fløttum til Nidaros.

Velforeningen har 195 husstander som medlemmer.

Skal klage

Fløttum viser blant annet til at naboene har utformet skisser til alternativ plassering av bygningene, som etter deres mening ville ivaretatt full funksjonalitet for NTNU og SINTEF, og samtidig bevart Spruten, Tyholtskogen og solforholdene bak Tyholttunet barnehage. Disse forslagene har Statsbygg og kommunen fått tilsendt.

– Vi er opptatt av å finne løsninger som er gode for alle, og hadde i det lengste håpet at Statsbygg og kommunen ville kommet oss i møte. Når alle konstruktive forslag blir avfeid, føler vi oss nødt til å søke juridisk bistand, for at alle steiner skal være snudd. Det fortjener ungene på Tyholt, som mister alle de beste lekearealene sine og må leve med anleggstrafikk i mange år.

Klagefristen etter bystyrets vedtak er på tre uker. Dersom kommunen velger å opprettholde vedtaket etter klagebehandlingen, sendes klagen over til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

– Store reguleringsplaner kan bli opphevet av Statsforvalteren ved juridisk overprøving. Det så vi blant annet nylig i E6-saken. Vi har håp og kampvilje, og vi tar det steg for steg. Vi har skjønt at det å klage til Sivilombudsmannen også er en mulighet, sier Fløttum.

– Har ikke kommet oss i møte

Videre sier Fløttum at det er viktig for velforeningen å ta kampen fordi beboere ikke opplever å bli hensyntatt i tilstrekkelig grad.

– Det er brutaliteten i planene vi er urolig over, og det er byggefasen folk er mest bekymret for. Det er et helt annet toleransegrunnlag som er lagt til grunn i denne utbyggingen enn i andre utbyggingssaker, når det kommer til solforhold, støy og så videre.

Som et eksempel viser Fløttum til at det er gitt grønt lys for støyende arbeid i perioden fra klokka 07.00 morgenen til klokka 19.00 om kvelden, mens velforeningen har bedt om at tidsrommet reduseres fra klokka 07.30 til 16.00.

– De har ikke kommet oss i møte på noen punkter. Det virker som lokalpolitikerne er opptatt av å sikre den statlige finansieringen.

Regjeringen har foreslått å bevilge 6,9 milliarder kroner til å bygge Ocean Space Centre.

LES OGSÅ: Foreslår milliarder til Ocean Space Center

– Ikke et godt prosjekt lenger

Selv om velforeningen ikke først og fremst arbeider for å stoppe utbyggingen, påpeker Fløttum at det er mange som mener det hadde klart seg med en kraftig oppgradering av havforskningssenteret.

– Senteret har ligget i regjeringens langtidsplan for forskning, men et nytt storting etter valget vil kanskje vurdere det annerledes.

– Det ferdige anlegget vil ikke tilføre bydelen noe. Klatrevegg og kantine veier ikke opp for ulempene under anleggsfasen, legger Fløttum til.

– Bør man ikke finne seg i noen ulemper av hensynet til samfunnet for øvrig?

– Mange av oss som bor i området jobber selv på Sintef og NTNU. Det er et stort anlegg på Tyholt allerede. En oppgradering var det som lå i planene i 2017. Det er ikke et ansvarlig og bærekraftig prosjekt lenger, når man river i stor skala for å bygge opp nytt, og så har man allerede bassengene man trenger.