– Det er alltid trivelig å komme til Trøndelag. Jeg har en bra nyhet å komme med.

Det sa fiskeriminister Bjørnar Skjæran på en pressekonferanse mandag.

– Jeg er fornøyd og lettet, sa fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) til Nidaros i det han ankom Marintek i taxi like før pressekonferansen startet mandag.

Skjæran sa at det var riktig av regjeringa å trykke på «bremsepedalen» på mange store offentlige prosjekter i revidert nasjonalbudsjett i mai.

– Det koker i norsk økonomi, med prisstigning og økte kostnader på mange felt. Derfor ønsker vi å holde igjen på offentlig pengebruk, sa han.

Fant rom

Likevel har de funnet rom for å gå i gang igjen med Ocean Space Centre. Med de midlene de har funnet, er det nå mulig å inngå kontraktene som skulle signeres i juni, under forutsetning av sterk kostnadsstyring, sa Skjæran.

– Regjeringa så det helt nødvendig med den situasjonen norsk økonomi er i, å ta ned den offentlige pengebruken. Vi har nå etablert et stramt regime for å styre kostnadene i dette prosjektet, med en forsterket styringsmodell, sier han til Nidaros.

Med den i mente, har Skjæran orientert Stortinget om to ting:

  • Kostnadsanslagene for byggeprosjektet øker med 837 millioner kroner, sammenlignet med budsjettproposisjonen i høst.
  • Regjeringa har bedt Stortinget legge inn 135 millioner kroner, i tillegg til de 95 millionene som er lagt inn i revidert nasjonalbudsjett.

De til sammen 230 millionene kroner, vil sørge for at prosjektet kan gå videre med signering av kontrakter i juni, som planlagt.

Ocean Space Centre, som har hatt en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner, er ment å bli et banebrytende forskningssenter for havromsteknologi. Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett å utsette gigantprosjektet på grunn av usikkerhet om kostnadene ved prosjektet.

Det fikk flere Ap-topper i Trøndelag til å se rødt. Også LO og NHO kom med saftig kritikk. Skjæran sier mandag at Statsbygg i samråd med NTNU og SINTEF, har fått i oppdrag å identifisere kutt og forenklinger for prosjektene.

Kan sprekke

Skjæran erkjenner at det med store, kompliserte prosjekter, er det en stor fare for budsjettsprekk.

– Det er potensial for store tall. Derfor har det vært viktig for regjeringa å ikke bidra til prisvekst. VI har bare ett budsjett, og alt som er i Hurdalsplattformen, skal finansieres av samme budsjett som alle de store prosjektene, sier Skjæran.

– Hvordan skal dere ha bedre kontroll på kostnadene?

– Vi har satt i verk et sett av tiltak, som blant annet handler om mer omfattende rapportering fra Statsbygg. Jeg skal ha månedlig rapportering på prosjektet. Jeg har også fått en foreløpig kuttliste, som de i mars fikk i oppdrag å utarbeide. Basert på den foreløpige listen, ser vi at når den er kvalitetssikret, har vi en kuttliste vi kan bruke i prosjektet.

Han forklarer at dersom en del av prosjektet går over budsjett, vil det kunne få konsekvenser for andre deler, basert på kuttlisten.

– Hva tenker du om de massive protestene som kom da prosjektet var kuttet fra revidert nasjonalbudsjett i første omgang?

– Det er helt normalt. Dette er et prosjekt som er viktig for både regjeringa og for nasjonen, men spesielt for Trondheim og for Trøndelag. Innspillene er lyttet til, i tillegg gjort egne utredninger.

Slik jobbet SINTEF

NTNU-rektor Anne Borg sier til Nidaros at de er veldig glade for at regjeringa foreslår å bevilge pengene allerede nå i juni.

– Dette er viktig for både studenter og ansatte, som nå er på flyttefot. Det er viktig at vi kommer i gang, og at det ikke blir noen form for usikkerhet rundt prosjektet. Det er betydelige kostnader forbundet med å stoppe dette nå, sier hun.

På spørsmål fra Nidaros om hvordan SINTEF har jobbet for å få prosjektet inn i revidert nasjonalbudsjett igjen, svarer konsernsjef Alexandra Bech Gjørv:

– Vi har jobbet med å få fram fakta rundt hvordan det, som i første omgang, ikke så ut som en stor forandring, hadde store praktiske konsekvenser. VI har gjort grundige analyser og samarbeidet med Statsbygg og NTNU. Vi har sørget for at saken har blitt skikkelig opplyst.

Hun forteller at de ble invitert med på pressekonferanse like før midnatt søndag kveld.

– Vi satset på at det var en god nyhet. Det er veldig viktig at prosjektet går videre. Det er et stort og krevende prosjekt, i en tid med utfordrende nasjonal økonomi. Jeg vil hevde at dette er en av de aller viktigste i framtiden, sier hun.

Nå vil SINTEF jobbe om mulig enda hardere med kostnadskontroll på prosjektet, sier hun videre.

– Det er allerede tatt ned med en milliard kroner fra før. Råvarepriser i framtida er det verdensmarkedet som bestemmer, så vi må jobbe sammen med myndighetene for å få opp dette senteret.

Hun håper nå at rivingen vil starte i løpet av høsten, som planlagt.

SV overrasket

Snuoperasjonen overrasker SV, som sier dette er uavklart i budsjettforhandlingene.

– Vi er svært forundret over at regjeringen foretar en snuoperasjon uten at det er avklart med SV i forhandlingene om budsjettet som pågår nå, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i en uttalelse til NTB.

Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett å utsette gigantprosjektet på grunn av usikkerhet knyttet til kostnadene ved prosjektet. Etter massiv kritikk kom mandag nyheten om at regjeringen snur, selv om kostnadene øker.

– Vi er også overrasket over at de foreslår å finansiere Ocean Space ved å øke ramma for revidert budsjett, som i praksis nå betyr økte oljepenger. Så langt har de nektet å åpne for å redde norsk bistand gjennom oljepengebruk, som i motsetning til dette ikke har noen betydning for inflasjon, sier Fylkesnes videre.

NHO: Svært gledelig

NHO gleder seg over at regjeringen har lyttet til kritikken, som kom fra blant andre NHO og LO, i tillegg til flere forskningsmiljøene, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Det er vesentlig at vi investerer i utviklingen av framtidens teknologi innenfor havbruk, marin sektor og andre havnæringer som representerer blant de viktigste naturfortrinnene Norge har, sier NHO-sjefen.

– Nå håper vi at vi kan holde stø kurs i dette prosjektet framover, fordi det trenger både næringslivet og klimaet, sier han.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) inviterer pressen til Tyholt i Trondheim klokken 13.15 angående milliardprosjektet Ocean Space Center.  Til stede er også fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik (Ap), rektor Anne Borg ved NTNU, konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef og gruppeleder for Ap i Trondheim bystyre Roar Aas.