Fortettingsprosjektet i Weidemanns vei, i skjæringspunktet mellom Møllenberg og Rosenborg, har nådd siste stoppested i det politiske systemet – bystyret.

Det er snakk om å rive tre eksisterende firemannsboliger for å gjøre plass til fortettingsprosjektet.

Les mer om prosjektet her:

Vil rive tre sentrumsnære boligbygg for dette prosjektet: – Tydelig politisk vilje

Dette sentrale boligprosjektet får grønt lys av politikerne: – En utrolig god tomt

Silje Salomonsen (SV) tar ordet.

– Dette er ikke et godt klimaprosjekt, selv om det har blitt gjort forsøk på å veie opp negative med å rive tre eksisterende firemannsboliger, sier SV-gruppelederen, og fortsetter:

– Dette er heller ikke et sånn type planforslag Møllenberg trenger. Det er tett fra før.

SV går dermed inn, som i tidligere behandlinger, for å avvise hele sulamitten, men leverer to tilleggsforslag, som også begge blir nedstemt.

Dermed får prosjektet gå igjennom det siste leddet av den politiske behandlinga, og kan påbegynnes.