I dag, onsdag, klokken 14 blir Minnestipendet for 2020 delt ut under 22. juli-markeringen i Tordenskioldparken.

Stipendet gis til en ungdom eller ungdomsorganisasjon i landsdelen, og formålet er å styrke og stimulere det demokratiske engasjementet blant ungdom. Stipendet er på 15.000 kroner, og pengene skal gå til prosjekter eller tiltak for ungdom, demokrati, toleranse og ytringsfrihet.

For 2020 er det Saupstad/Kolstad ungdomsråd som mottar stipendet. I begrunnelsen heter det at de har gjennom lengre tid arbeidet aktivt for å fremme demokratiforståelse blant ungdom i Trondheim.

Minnestipendet blir utdelt av Ungdommens bystyre ved komiteleder Andrea Wallenius Hesjeli.

Tidligere mottakere av Minnestipendet er:

2016: PRESS, Redd Barnas ungdomsorganisasjon

2017: ISFiT

2018: Elevrådet ved Thora Storm videregående skole

2019: Natur og Ungdom, avd. Trondheim