Sammen med ARC Arkitekter har Selvaag Bolig over lengre tid planlagt hva som skal skje i Selsbakkvegen 37 på Hallset. Planen er at Migosenteret skal rives og erstattes av et større handelsareal og boliger.

Det er blitt fremmet et planforslag med 120 boenheter, et 14 etasjer høyt høyhus og eget torg. Kommunedirektøren har imidlertid vært skeptisk til blokka, og har blant annet vist til at «Høyhuset vil bli svært synlig fra mange steder i byen». Innspillene i høringsrunden har også i stor grad omhandlet negative reaksjoner på den foreslåtte blokka.

Da saken var oppe til ny behandling i bygningsrådet tirsdag, fikk politikerne derfor to alternative forslag å velge mellom, hvorav det ene fortsatt inneholder høyhuset, mens det andre, kommunedirektørens forslag, innebærer at bebyggelsen ikke overstiger seks etasjer.

Flertallet av politikerne var imidlertid positiv til den høye blokka.

Høyres Ingrid Skjøtskift pekte på at det er politisk enighet om at det bør bygge flere boliger rundt kollektivknutepunkt. Også Aps Roar Aas gjorde det klart at hans parti hadde landet på løsningen med høyhus.

– Jeg er ikke så bekymret for fjernvirkningen, men har forståelse for at folk i nabolaget synes det blir høyt. Det er et godt fortettingsprosjekt. Det ligger tett på metroholdeplassen og det er gode servicefunksjoner i første etasje, sa han.

Forslaget med høyhuset fikk åtte mot tre stemmer.

Planen skal til endelig behandling i bystyret.