Fredag ettermiddag gikk det hull på en acetylen-flaske, også kalt sveisegass, på et byggeområde i forbindelse med Nydalsbru-prosjektet i Trondheim.

Hendelsen førte til lange køer da E6 Kroppan bru ble stengt og et stort område ble avsperret.

Klokken var rundt 12.40 da brannvesenet ble varslet, sier byggeleder i Statens vegvesen, Martin Engum.

En skarpskytter fra politiet skjøt hull på flaska i 13-tiden.

– Det ble en dramatisk slutt på uka, erkjenner Engum.

Han forklarer at det pågikk arbeid med en skjærebrenner, som bruker nettopp acetylen-gass, da det begynte å brenne.

– Jeg vet ikke hvor mange det var i nærområdet, men det var to stykker som holdt på med skjærebrenneren. De fikk evakuert de i umiddelbar nærhet, varslet ledelsen og brannvesenet kom etter 5–10 minutter.

Granskes

– Har dere noen teori om hvorfor det har begynt å brenne?

– Nei, det har vi ikke. Entreprenøren setter i gang en gransking av hendelsen, for å finne ut hva som er årsaken. Det kan være ulike ting. Det er veldig viktig for oss å finne ut bakenforliggende årsak til hendelsen.

– Hvorfor er det så viktig?

– Det er for å unngå at slike ting skjer igjen. Det er ikke holdbart at vi har sånne hendelser. Nå gikk det heldigvis bra og ingen kom til skade, det var også lite materielle skader, men dette kunne gått mye verre. Det får også konsekvenser som stengt vei og jernbane, så det er ikke holdbart. Vi må komme til bunns i det.

Politiet har også satt i gang med en etterforskning av hendelsen.

– Jeg har foreløpig ikke hatt noe dialog med politiet, men vil selvfølgelig bidra hvis det kommer noen spørsmål. Regner med entreprenøren også stiller opp og bistår politiet.

Intern gjennomgang

Det er Skanska som er entreprenør på prosjektet. Engum sier det nå opprettes en granskningskomité hvor man blant annet skal kartlegge hvile prosedyrer som er fulgt og om utstyret er i den standen det skal være.

– Vi har en intern gjennomgang med de involverte allerede før helga, så vil granskningskomiteen starte over helga. Skanska selv oppnevner den.

– Hva er tidsperspektivet på det? Fått vite noe om det?

– Nei. Det blir en gjennomgang på mandag, og så skal vi legge en tidsplan for når granskingen skal utføres og være ferdig.

– Har dette noe å si for prosjektet?

– Nei, framdriftsmessig har det ikke noe å si. Vi kommer til å gå noen runder når vi får svar om årsak, og basert på det eventuelt justere rutiner.

1,39 milliarder kroner er kostnadsrammen for det store Miljøpakken-prosjektet på Sluppen, som innebærer utbygging av bruer og vei, blant annet Nydalsbrua, som skal erstatte biltrafikken som tidligere har gått over Sluppen bru.

Formålet med den nye brua er at den skal være en del av en ny hovedveistrekning som ivaretar krav til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø langs Nidelv-korridoren – for alle trafikkgrupper.