– Du har jo jobbet mye med tilbudet i Trondheim kommune og orientert om dette for poltikerne, deriblant om mye omtalte Kampen bofellesskap, innleder politisk redaktør Snorre Valen med når han prater med Helge Garåsen.

– Kan du si noe om hva slags begrensninger du møter i hva du føler du kan si og ikke si i saker som er kompliserte og der det gjerne kommer fram sterke meninger i offentligheten? fortsetter Valen.

– Jeg har normalt sett ikke et problem med å uttale meg til mediene om kompliserte saker. Jeg har faktisk praktisert stor grad av åpenhet så lenge det ikke går på individet løs. Og i denne saken her, så er det rett og slett at Nidaros ikke har gitt meg anledning til å tilpasse intervju med tidspunkt som passer meg, men at det må passe Nidaros, svarer Garåsen.

– Det er faktisk noe som mediene må respektere at man driver med andre oppgaver og at jeg er en leder som er opptatt med ansatte og pasienter og brukere og også har et privatliv. Hadde jeg fått sjansen til å uttale meg på et tidspunkt som passet meg, så hadde jeg uttalt meg for lenge siden til Nidaros, fortsetter han.

I den siste artikkelen som er skrevet om Kampen bofellesskap kommer det fram at kommunalsjef Anders Stenvig ikke ønsker å stille til intervju om saken fordi det er kommet et spesifikt politisk engasjement i saken.

– Er det mulig for kommuneadministrasjonen å uttale seg om slike saker når de også diskuteres politisk? Og grunnen til at jeg spør er som du vet, at jeg har skrevet en ganske kritisk kommentar om at kommunen er vanskelig å få i tale, spør Valen som skrev en kommentar basert på artikkelserien.

– Det har ingenting med saken å gjøre i det hele tatt. Og det er interessant at Nidaros tillegger meg meninger som ikke er diskutert med meg i det hele tatt. Helt utrolig at du tillegger meg meninger uten å ha snakket med meg, svarer Garåsen.

Les også

Hvem kan si noe om Kampen?

– Kommunen har uttalt det ... sier Valen og blir avbrutt.

– Du skreiv i kommentaren at jeg sender ballen videre for å unngå å svare. Og det er helt feil, fortsetter han.

– Er det andre ting i kommentaren min som du har lyst til å ...

Valen blir avbrutt.

– Jeg sa det innledningsvis, det handler faktisk også om at Nidaros må respektere at jeg ikke alltid kan snakke med dem når det passer Nidaros. Å det å begynne å sette tidsfrister for svar som er umulig å etterkomme. Det er ingen andre medier som gjør det, verken Dagbladet, VG eller Adressa eller NRK har denne typen journalistikk hvor det settes umulige tidsfrister for å gi svar.

– Så det at du har henvist videre, dreier seg om tidsfrister? spør Valen

– Jeg ga beskjed om at jeg ikke hadde anledning å snakke nå. Må snakke med Anders Stenvig. Jeg synes det er et ganske godt argument å vise at det ikke passer for meg nå, og derfor viser jeg videre.

Hør hele svaret fra Garåsen og svar på spørsmål om artikkelserien i dagens episode av «Børsen og katedralen – med Snorre Valen» her:

Podkasten er også tilgjengelig på Apple Podcasts, Spotify og Acast.

Ansvarlig redaktør i Nidaros, Arne Reginiussen, tar kritikken fra Helge Garåsen med knusende ro.

– At han farer slik opp, kan jo tyde på at saken er ubehagelig for kommunen og at det her er snakk om et ømt punkt. Vi forventer faktisk at Garåsen svarer mediene for de tjenesteområder han har ansvar for. Han er betrodd stort ansvar i sin stilling, og må regne med en kritisk offentlighet også rundt problematiske saker. Og både han og andre i Trondheim kommune kan når som helst kontakte oss og slippe til orde. Det er et nytt medielandskap i byen nå, og det gir mer tøff og kritisk journalistikk enn det kommunen kanskje har vært vant med, sier Reginiussen.