Onsdag gikk ti av bygningsrådets elleve medlemmer inn for å sette i gang detaljregulering for bygging av hotell på tomta som ligger mellom Svartlamon og Dora.

I tidligere runder der denne saken har vært til behandling, har flere politikere stilt seg negative prosjektet. Nå har de, foruten uavhengig representant Ragna Vorkinnslien, snudd.

Møtte mye motstand

Allerede i januar 2020 mottok kommunen en forespørsel om å starte opp en reguleringsplan for området på Nyhavna mellom Svartlamon og Dora.

Saken har ligget i bero etter at bystyret i april 2020 behandlet et innbyggerinitiativ fra interessegrupper på Svartlamon som var mot en etablering av hotell på tomta. Politikerne vedtok å oversende innbyggerinitiativet til kommunedirektøren for utredning og videre behandling i sammenheng med planarbeidet.

– Da saken sist ble behandlet, fikk den mye oppmerksomhet, og ikke minst mye motstand. Nå er prosjektet skalert ned, forholdsvis mye, sa Vorkinnslien innledningsvis.

Hun ville likevel ikke støtte kommunedirektørens innstilling om å vedta å sette i gang detaljregulering.

– Det forandrer ikke min oppfatning, og jeg vil ikke støtte det. Det er ikke bare størrelsen, det handler om hva man kunne ha hatt der i stedet. Det tomta ellers er fornuftig å bruke til, er erstatningsareal for boliger på Svartlamon, eller utvidelse av Svartlamon, sa hun.

Nytt og gammelt i skjønn forening

Scandic har inngått en langsiktig leieavtale med eierne av området, Bane NOR Eiendom og Utstillingsplassen eiendom, for leie av et hotell ved Lademoen stasjon.

Ola Lund Renolen (MDG) er blant dem som mener at prosjektet er bearbeidet betraktelig siden forrige runde.

– Jeg forstår at det har vært en god prosess mellom tiltakshaver og boligstiftelsen, sa han i bygningsrådets møte.

– I og med at dette er første delen av Nyhavna som blir bygd ut, kan vi se kombinasjonen av helt nye, hypermoderne bygg, og samtidig legge til rette for trehusbebyggelse på Strandveien. Vi får nytt og gammelt i skjønn forening.

Også Kommunedirektøren mener den siste planskissen vil ivareta berørte parters bekymring i større grad enn den første skissen. Videre vises det til at forslagsstiller nå ønsker familier som målgruppe for hotellet, og kommunedirektøren er enig i at det er en mer hensiktsmessig bruk enn konferansehotell, som ble tidligere foreslått.

Konklusjonen til kommunedirektøren er at et slikt hotell vil være et godt tilskudd for et sentrumsnært område med høy kollektivdekning, og foreslår at bygningsrådet fatter et vedtak som er positiv til hotell på tomta.

Bred støtte

Venstres Erling Moe støtter også prosjektet.

– I forrige runde var jeg kritisk. Nå har det vært en positiv utvikling i saken, så jeg støtter innstillingen. Tiltakshaver har gjort en bra jobb, og funnet en annerledes løsning enn det vi hadde på bordet i forrige runde.

Det samme sier varaordfører Mona Berger (SV).

– På den delen av området som er nærmest togstasjonen, mener vi at et nedskalert hotell er bedre enn en kontorblokk som er død på kveldstid. Det vil være støy, og det er ikke så godt egnet for boliger, sa hun.

Prosjektsjef Dag Haugdal i Bane NOR Eiendom er fornøyd med at kommunedirektøren har kommet med en positiv innstilling på planskissen, og sier det er viktig å komme i gang med videre planlegging av området, som inneholder både bolig og forskjellige former for næring i tillegg til hotell.

– Det er en sentral tomt, og Lademoen stasjon er et viktig knutepunkt. Det er fornuftig med et hotell på denne beliggenhet, også i en tidlig fase av Nyhavna, som skal utvikles i mange tiår framover, sa Haugdal til Nidaros i forrige uke.

– Hvor raskt håper dere å realisere et hotell?

– Vi ønsker å ha en god prosess og dialog med berørte parter og så får vi konkretisere fremdriftsplanene når vi kommer i gang med planleggingen.