Tirsdag kranglet Sp-toppene for åpen scene om hvordan partiet skal stille seg til regjeringssamarbeid med SV. Parlamentarisk leder Marit Arnstad erkjenner at det er uenighet om spørsmålet innad i partiet.

– Men vi har et landsmøtevedtak. Og det landsmøtevedtaket sier at vi ønsker en Senterparti/Arbeiderparti-basert regjering. Så er det opp til sentralstyret i tida framover å forvalte det vedtaket, sier hun til NTB tirsdag.

Usikkerhetsmoment

Hvordan Sp vil stille seg til regjeringssamarbeid med SV, har lenge vært et av de største usikkerhetsmomentene på rødgrønn side. Sps sentralstyre skal møtes allerede torsdag denne uka for å diskutere saken.

– Er det aktuelt å gå inn i en regjering der SV er med?

– Vi har sagt at vi foretrekker en Arbeiderpartiet/Senterpartiet-regjering. Så vil samtalene utover uka klarlegge hva det faktisk er mulighet for, sier Arnstad.

Dagen etter stortingsvalget ligger Senterpartiet an til å få rundt 13,6 prosent av stemmene og 28 representanter i Stortinget.

Med Arbeiderpartiets 48 mandater og SVs 13 er det nå grunnlag for en flertallsregjering med 89 mandater. Samtidig har valgresultatet styrket Sps selvtillit, og innad i partiet påpekes det at Sp er mer enn dobbelt så stort som SV i antall mandater.

Nei – og ja

Sp-nestleder Ola Borten Moe sier til Adresseavisen at han helst vil ha en mindretallsregjering av Ap og Sp – med SV som støttehjul.

– Sitter du i regjering sammen, må du være enig om absolutt alt, forklarer han.

Sps andre nestleder Anne Beathe Tvinnereim er ikke like kategorisk som Borten Moe.

– Vi har ikke lukket noen dører for SV, uttalte hun til NTB mandag kveld.

Blant dem som vil ha SV med i regjering, er parlamentarisk nestleder Kjersti Toppe.

– Hvis Borten Moe går ut og sier mindretallsregjering, så kan vel jeg si at jeg vil ha med SV, sier Toppe til Aftenposten tirsdag.

Andre som har stilt seg på «ja til SV»-siden, er partiveteranen Per Olaf Lundteigen og tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Borten Moe får støtte

Overfor NTB uttrykker imidlertid flere av Senterpartiets fylkesledere støtte til Borten Moes syn.

– Vårt utgangspunkt er en regjeringsplattform basert på Sp og Aps politikk, og jeg tror dette vil gi størst gjennomslag for Sps løsninger. Vi har i dag en mindretallsregjering, det vil også kunne fungere godt for en Sp/Ap-regjering, sier fylkesleder i Oppland Kjersti Bjørnstad.

De neste dagene skal partiledelsen blant annet rådføre seg med fylkeslederne.

Fylkesleder Margrethe Handeland i Agder mener det samme som sin kollega i Oppland.

– Agder Sp støtter landsmøtevedtaket om en Ap/Sp-basert regjering, skriver hun i en SMS til NTB.

Usikker

Fylkesleder i Vestfold Kathrine Kleveland er derimot mer usikker.

– Jeg er veldig glad for at valgresultatet gir mulighet for en flertallsregjering uten støttepartier og ser den muligheten, men vil ikke si noe klart om hva som er best ennå, sier hun.

Toppe understreker på sin side at landsmøtevedtaket om en Ap/Sp-basert regjering ikke utelukker SV.

– Det trenger ikke utelukke SV. Det er faktisk en forskjell der, sier hun til Aftenposten og peker på at SV og Sp kan finne sammen blant annet i helsepolitikken.