Fra lørdag kveld til natt til mandag ventes mye snø i Sør-Trøndelag, Romsdal og Nordmøre, og det er sendt ut farevarsel på gult nivå- det betyr at det kan bli en utfordrende situasjon.

Nå melder Trøndelag fylkeskommune at de, sammen med aktuelle driftsentreprenøerer, har forberedt fylkesveinettet i forkant av forventet stor nedbørsmengde, blant annet ved å åpne stikkrenner, grøfter og avløp i tilknytning til veinettet.

«Fylkeskommunen vil sammen med driftsentreprenørene følge situasjonen nøye gjennom helgen. Det er satt inn ekstra mannskapsressurser i den situasjonen vi står i», skriver fylkeskommunen i en pressemelding fredag.

Det er NVE som melder at nedbøren i fylket forventes å øke utover fredagen. Totalt kan det komme mellom 70-130 millimeter i løpet av 24 timer og inntil 160 millimeter på 48 timer, skriver fylket i pressemeldingen. Her har Statens vegvesen, i en samlet vurdering meldt rødt nivå for både flom, jorskred og sørpeskred i hele fylket lørdag.

Det meste er ventet nord for Trondheim.

På Varsom.no er det meldt gult nivå for flom fredag, oransje nivå for jordskred i Trøndelag fredag og lørdag, og oransje nivå for flom lørdag.

Hos varsom.no står det:

«Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting, også i høyfjellet».

– Så langt det lar seg gjøre oppfordrer vi folk til å holde seg hjemme mens uværet pågår, sier seksjonsleder for drift og vedlikehold i Trøndelag fylkeskommune Endre Rudolfsen i pressemeldingen.

Fylkeskommunen ber folk følge på med vegtrafikksentralens meldinger og varsler på varsom.no.

Endringslogg: I første versjon av artikkelen sto det at det var varslet rødt nivå for jordskred, flom og sørpeskred i Trøndelag fredag og lørdag basert på pressemeldingen fra fylkeskommunen. Dette er i etterkant endret til gult nivå (nivå to) for flom, og oransje nivå (nivå tre) for jord- og sørpeskred fredag, og oransje nivå på alt lørdag, basert på varselet til NVE på varsom.no.

Klokken 18.25 har fylkeskommunen oppdatert pressemeldingen med at det er Statens vegvesen som i en samlet vurdering melder om rødt nivå for skred og flom i Trøndelag.