Frp i elbil-debatten: Bompæng er satans verk!

Elin Marie Andreassen
Kommunalråd, FrP

Elin Marie Andreassen Kommunalråd, FrP

Av

Fremskrittspartiet er motstander av bompenger for alle typer kjøretøy, men så lenge denne styggedommen eksisterer bør det være mest mulig likt for alle.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Elbiler har like stort behov for fungerende veisystem, og bidrar til slitasje på veiene på samme måte som andre biler, og da bør det være mest mulig likebehandling. Og aller helst likebehandling gjennom fravær av bompenger. Da Fremskrittspartiet satt i regjering fikk vi senket bilavgiftene med et tosifret antall milliarder, redusert bompengetakster og økt den statlige finansieringen i samferdselsprosjekt. For første gang på flere tiår ble det brukt mer penger på veg, enn det som ble tatt inn i bilavgifter. Det kommer både nullutslippskjøretøy og andre kjøretøy til gode.

Nå er bompenger er igjen på den politiske dagsorden, med forslag om å innføre bompenger for nullutslippskjøretøy. Det vil si, det innstilles på innføring av 20 % av ordinær takst for nullutslippskjøretøyer i takstgruppe 1. Så klart ikke uten forbehold, for en kan jo risikere at man ikke får gravd så langt ned i bilistenes lommebok som man er avhengig av, ved å gjøre det på den måten som foreslås. Faktisk virker det som usikkerhet rundt inntekter er hovedpoenget med å foreslå bompenger for elbiler, om en skal tro argumentasjonen i saksfremlegget fra fylkesrådmannen. Der kan vi nemlig lese at den høye markedsandelen for elbiler i personbilmarkedet er en utfordring for opprettholdelse av Miljøpakken sine kalkulerte inntekter. I tillegg til at økende andel nullutslippskjøretøy kan medføre utfordringer for bompengeprosjektenes økonomi siden denne typen passeringer ikke fører til inntekter. Derfor vil man altså innføre takst for nullutslippskjøretøy “for å bidra til bedre inntjening i prosjektene og en større robusthet.”

Forstå meg aldeles rett; jeg er veldig stor tilhenger av at elbileiere bør betale bompenger på lik linje med andre bileiere, så lenge bompenger eksisterer som finansieringsform. Men ikke fordi det mangler penger i Miljøpakken. Det bør innføres fordi det er det eneste rette, i et bompengesystem som ellers er totalt feil. Fordeler for elbilister beløper seg til godt over svimlende 10 milliarder kroner. I året. Det er i stor grad en usosial subsidiering av velholdte Tesla-eiere. Hadde disse Tesla-eierne betalt bompenger, kunne man brukt disse pengene til å sette ned takstene for alle som kjører Ford Focus, VW Passat, Opel Zafira og andre «vanlige biler».

Bompæng er satans verk, som er laget for å flå vanlige folk, barnefamilier, næringsdrivende og de som har valgt å bosette seg utenfor steder med god kollektivdekning. Ære være dem for det, for de bidrar til å opprettholde bosetting og sysselsetting i de fantastiske distriktene våre. For dette blir de premiert med bompenger, selv om alternativ transport ikke eksisterer. For oss i Fremskrittspartiet er det viktig å bygge veier som er både binder landet sammen, og som er trafikksikre og effektive, enten man bruker den ene eller andre typen drivstoff, og det bør skje uten bruk av bompenger. Det blir vi ofte sørgelig alene om å mene, både lokalt, regionalt og nasjonalt, og derfor mottar folk flest fortsatt jevnlig regninger fra ulike bompengeselskap. Disse regningene bør elbileiere også bli presentert for, og som en følge av at byrdene fordeles på flere må bompengesatsene selvfølgelig settes ned.

Både lavere satser og bompenger for elbiler synes som vanskelig å svelge for en del av de andre partiene. I iveren etter å kreve inn penger fra folk som er avhengig av bilen i hverdagen, ville ikke MDG en gang støtte tilleggsavtalen som kom ut av bompengeforliket, der vi fikk tilført betydelige midler til kollektivtrafikk. Det var visst umulig å si ja til bedre buss, dersom det også medførte reduksjoner i bompengesatsene. Nærmeste umerkelige reduksjoner, kan en godt si, ettersom det ikke var politisk vilje til å finne en innretning som ville gitt større reduksjoner til barnefamilier som er avhengig av bilen for å få ettermiddagene til å henge ihop. Ethvert positivt initiativ overfor bilistene må altså unngås, koste hva det koste vil.

Så lenge bompengeglade politikere fra Arbeiderpartiet styrer i både Trondheim og Trøndelag, så er det lite som tyder på at det blir mindre bompenger i tiden fremover. I stedet for å ha et mer kritisk blikk på hvordan bompengene brukes, handler det mer om hvordan man kan holde inntjeningen fra bompenger oppe, og hvordan man kan stramme til for de stakkars bilistene dersom trafikken ikke går ned. I utgangspunktet en politikk bygget på selvmotsigelser, for dersom flertallet i Trondheim lykkes i å bruke bompenger for å strupe bilismen, så vil bompengeinntektene gå ned av seg selv. Det er en problemstilling man antagelig kan lage et to-dagers seminar ut av, dersom man tilhører de bompengeglade.

Skriv innlegg på Trønderdebatt.no «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken