Blokkuavhengigheten vår utfordrer både høyre- og venstresida. Grønn politikk er i praksis både liberal og sosialt omfordelende på samme tid. Solidariteten vår stopper ikke ved grensa. Den favner over alle andre arter og kommende generasjoner etter oss. Det riktige for oss er å gradere politikk på en grønn/grå akse og søke samarbeid deretter.

Det som leder oss er prinsippene om solidaritet og bærekraft. Det betyr bærekraft både i folk og andre ressurser med en naturlig langsiktighet. Vi skal sikre ei trygg framtid for barna våre. Vi vil lytte til hva vitenskapen kan fortelle oss om disse tingene og iverksette den politikken som trengs. Vi foretrekker at skatter og avgifter gjenspeiler ressursforbruk i mye høyere grad enn i dag. Dermed er hva og hvordan vi skattlegger veldig mye mer interessant enn om skatten skal være høy eller lav. Det som er sikkert er at det skal være bra for lommeboka å leve miljøvennlig.

Raaen (Ap), du har gjort en genistrek med å love halvering av prisene på periodebilletter. Jeg vil utfordre deg på å gjøre noe med enkeltbillettene også. Bybane neste? Ranum (H), det har ikke blitt helt klart for meg hva bussrevolusjonen din er og hvordan du skal gjøre kollektivtilbudet både billigere og bedre hvis du blir ordfører.

Grønn politikk er rettferdig og sosial. Tilgang på billig og godt kollektivtilbud er et essensielt fellesgode de med minst tjener mest på. Vi vil også øke støtten til strømsparing og solceller slik at man belønner nøysomhet og lokal kraftproduksjon samtidig som det reduserer strømregninga til folk. Gratis og sunn skolemat er et annet eksempel på viktig politikk for sosial utjevning, spesielt med dagens galopperende matvarepriser. Forsøk med garantert grunninntekt, også kalt borgerlønn, er et alternativ til tradisjonell sosialhjelp som kan fjerne fattigdomsfeller.

Økonomien er nødt til å tilpasse seg planetens tålegrenser, men vi har ikke tro på at det offentlige kommer til å løse alle samfunnsutfordringene. Næringslivet spiller en svært viktig rolle i å løse samfunnsutfordringene våre, og mange aktører venter på at politikken skal komme etter.

Vi vil få flest mulig med oss på å skape gode liv innafor naturens og klimaets tålegrenser slik at vi alle kan glede oss til framtida. Den politiske rød/blå-aksen er underordna den grønn/grå og favner ikke alle utfordringene samfunnet står overfor nå og framover. Framtida er grønn! Jo raskere vi kommer dit, desto bedre.