Fra trappa på folkemuseet gjorde Kjell et sjeldent kupp. Nå selger han det

– Drikkehornet var kronverket i Gullik Kirkvolls samling. Det sier ikke så rent lite.