(Trønderdebatt)

Se for deg at du møter en på byen du liker. Dere finner tonen, du blir med han hjem, og dere blir enige om å ha sex. Sikker sex med kondom. Plutselig oppdager du at kondomet er borte og du, som ikke går på noen form for prevensjon, er nå disponert både for kjønnssykdommer og graviditet. Du har opplevd et seksuelt overgrep.

Dette er en problemstilling jeg ikke har behøvd å ta stilling til før en kvinne jeg snakket med fortalte at dette nylig hadde skjedd med henne. Slik hun opplevde det hadde de på forhånd blitt enige om å bruke kondom fordi hun ikke gikk på prevensjon og fordi hun ville beskytte seg mot kjønnssykdommer. Han sa han foretrakk sex uten kondom, hvorpå hun svarte at dersom de ikke brukte kondom ville ikke hun ligge med ham. Han gikk med på å ha beskyttet sex, noe kvinnen trodde de hadde, helt til han etter akten sa at hun burde kjøpe en angrepille.

Han fortalte at han hadde tatt av seg kondomet rett før han kom.

Etter at kvinnen forsto hva som skjedde, reagerte hun med sjokk, vantro og sinne. Hun praktiserer beskyttet sex, og plutselig hadde noen fratatt henne denne beskyttelsen. Nå risikerte hun både å ha blitt ufrivillig gravid og smittet av kjønnssykdommer, begge konsekvenser av sex som kondombruk beskytter mot. I etterkant av denne opplevelsen måtte hun ta angrepille.

Angrepille, som foruten å være en økonomisk belastning, kan medføre kraftige bivirkninger som hodepine, kvalme, blødninger og forsinket menstruasjon. Etter ubeskyttet sex må også eventuelle kjønnssykdommer sjekkes. Noen kjønnssykdommer kan fjernes med antibiotika, mens andre, som hiv og antibiotikaresistente kjønnssykdommer, vil være svært vanskelig å bli kvitt, om ikke umulig.

Det denne kvinnen opplevde er hun ikke alene om. Dette fenomenet med at gutten tar av seg kondomet i hemmelighet når begge parter på forhånd har bestemt seg for å ha sikker sex, har ikke noe navn på norsk, men på engelsk er det kjent som «stealthing».

Stealthing er utbredt. En studie gjort på australske klinikker for seksuell helse, viste at en høy andel av kvinner og skeive menn har opplevd at partneren har fjernet kondom under sex, uten å si ifra. Også i Norge opplever kvinner og menn som har sex med menn dette fenomenet. Med ujevne mellomrom dukker «stealthing» opp i media, uten at debatten tar helt av. I enkelte land, som Australia, Storbritannia og Sveits, regnes stealthing som et lovmessig overgrep. I Norge gjør det ikke det. Med en ny samtykkelov på trappene her til lands er det på tide å diskutere denne ikke-samtykkende sexhandlingen.

For de som tar av kondomet uten samtykke under sex, trenger ikke stealthing å få noen konsekvenser annet enn tre sekunders nytelse. Men for de som utsettes for det kan konsekvensene være enorme og vare betydelig mye lenger. Risikoen for smitte av kjønnssykdommer – og for jenter muligheten for uønsket graviditet og bruken av angrepille, som kan føre til at hele menstruasjonssyklusen endres – innebærer konsekvenser som kan ta flere måneder å håndtere og bearbeide. Alle konsekvenser som unngås ved bruk av kondom under sex. I tillegg påføres ofrene en psykisk belastning.

Kvinnen jeg snakket med stolte på denne fyren, som misbrukte hennes tillit for sin egen seksuelle vinning.

Stealthing viser tydelig at samtykke i sex er så mye mer enn samtykke til sex. I situasjoner hvor én part opplever stealthing, har de to på forhånd samtykket til å praktisere sikker sex. I dét kondomet kommer av, gjelder ikke lenger samtykket. Denne kvinnen sa tydelig ifra til partneren på forhånd at hun ikke ville ha sex uten kondom. Dersom hun hadde vært klar over at de i løpet av samleiet ville være ubeskyttet, hadde de ikke hatt sex.

Hun ble lurt til å ha sex på falske premisser, og var uvitende om hva hun ble utsatt for før det var for sent. Dette er et klart overgrep både av seksuell, tillitsbasert og emosjonell art, og dette overgrepet må overgriperen kunne straffes for under norsk lov.

Det er problematisk at stealthing som fenomen ikke er godt kjent i Norge, det er problematisk at vi ikke har en lov som beskytter de som utsettes for dette, og det er problematisk at vi ikke har et godt norsk ord for å beskrive fenomenet. For hvordan kan vi drive forebygging dersom vi ikke har et språk til å fortelle hva ofrene utsettes for?

Hvordan kan vi anerkjenne det samfunnsproblemet stealthing er hvis vi ikke snakker om det? Hvordan tar vi vare på ofrene? Vi må finne et godt, norsk ord for stealthing så det er mulig å beskrive og forklare hva som har skjedd. Samtykkeloven må omfatte stealthing som et seksuelt overgrep, og viktigst av alt, ofrene trenger juridisk anerkjennelse av at det de har opplevd er et alvorlig misbruk i en sårbar situasjon.